Arkiver

 • Archives that matter

  Archives that matter
  Årg. 8 Nr. 2 (2019)

  Temanummeret er dedikeret til kritiske og æstetiske samtaler om koloniale arkiver i kølvandet på digitaliseringen. Temanummeret tager udgangspunkt i digitaliseringen af de danske koloniale arkiver og samler artikler, essays og kunstneriske bidrag, der undersøger og diskuterer de forskellige materialiteter i arkiverne, samtidig med at de peger på behovet for at genintegrere de infrastrukturer, der er bedst egnet til at dele digital kulturarv.

  Temanummeret er redigeret af Daniela Agostinho (Københavns Universitet),  Katrine Dirckinck-Holmfeld (Det Kongelige Danske Kunstakademi), og Karen Louise Grova Søilen (Københavns Universitet).

 • Nye tider, nye udfordringer og nye kompetencer
  Årg. 7 Nr. 3 (2018)

  Velkommen til dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.

  I år har bibliotekaruddannelsen i Danmark 100 års jubilæum. I september 1918 åbnedes dørene således for den første længerevarende uddannelse af bibliotekarer Med udgangspunkt i dette jubilæum, har vi valgt at lade dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling handle om forskellige perspektiver på kompetencebehov og -udvikling inden for biblioteksfeltet. Da udviklingen har mange paralleller de nordiske lande imellem, er det ganske oplagt også at lade forskellige nordiske perspektiver bidrage til den mosaik, der i sagens natur aldrig kan blive fuldstændig, men dog vil kunne berøre væsentlige aspekter ved bibliotekarers og andre biblioteksmedarbejderes kompetencer i det 21. århundrede.

  Temanummeret er redigeret af Laura Skouvig (Københavns Universitet), Åse Hedemark (Uppsala Universitet) og Henrik Jochumsen (Københavns Universitet)

 • Makerspaces, makers, and maker movement
  Årg. 7 Nr. 2 (2018)

  Velkommen til dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. I temanummeret har vi fokus på artikler om makerspaces, makers og maker-bevægelsen. Makerspaces er hjemsteder for kreativ produktion, der fremmer fysiske såvel som digitale aktiviteter, informationsdeling og interaktion med materialer, processer og ideer. Derfor er makerspaces vigtige for designprocesser i lokalsamfund, kulturinstitutioner, ngo'er, private virksomheder mv. I disse år er der en interesse for at fremme forskningen inden for makespaces. Dette temanummer er et udtryk for denne interesse. Fokus i artiklerne er på de drivkræfter der former konstruktionen af makerspaces, makers og makerbevægelsen.

  Temanummeret er redigeret at Trine Schreiber, Haakon Lund, Pernille Bjørn og Maria Menendez Blanco

  God fornøjelse.

 • NTIK
  Årg. 7 Nr. 1 (2018)

 • NTIK, Tema: Skam
  Årg. 6 Nr. 2 (2017)

 • NTIK, årg. 4, nr. 3, 2015
  Årg. 4 Nr. 3 (2015)

 • NTIK, årg. 4 nr. 1, 2015
  Årg. 4 Nr. 1 (2015)

  Dette nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling er et blandet nummer bestående af 2 refereed artikler, et essay og to boganmeldelser.
 • NTIK, årg. 3, nr. 1, 2014
  Årg. 3 Nr. 1 (2014)

 • NTIK, Tema: Sagprosaen
  Årg. 2 Nr. 3 (2013)

  Dette nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling er et temanummer om sagprosa eller faglitteratur som de sproglige fremstillingstyper der på dansk ikke har nogen voldsom præ- cis terminologi - omend afgrænsning og betegnelse ikke når den engelske yderlighed med det udistinkt negerende: non-fiction!

 • NTIK, årg. 2, nr. 2, 2013
  Årg. 2 Nr. 2 (2013)