Årg. 7 Nr. 3 (2018): Nye tider, nye udfordringer og nye kompetencer

Velkommen til dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.

I år har bibliotekaruddannelsen i Danmark 100 års jubilæum. I september 1918 åbnedes dørene således for den første længerevarende uddannelse af bibliotekarer Med udgangspunkt i dette jubilæum, har vi valgt at lade dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling handle om forskellige perspektiver på kompetencebehov og -udvikling inden for biblioteksfeltet. Da udviklingen har mange paralleller de nordiske lande imellem, er det ganske oplagt også at lade forskellige nordiske perspektiver bidrage til den mosaik, der i sagens natur aldrig kan blive fuldstændig, men dog vil kunne berøre væsentlige aspekter ved bibliotekarers og andre biblioteksmedarbejderes kompetencer i det 21. århundrede.

Temanummeret er redigeret af Laura Skouvig (Københavns Universitet), Åse Hedemark (Uppsala Universitet) og Henrik Jochumsen (Københavns Universitet)

Publiceret: 2018-12-19

Hele nummeret