Om tidsskriftet

Fokus og område

Manuskriptet SKAL sendes til Nanna Kann-Rasmussen nanna.kann.rasmussen@hum.ku.dk (se oversigten https://tidsskrift.dk/ntik/about/editorialTeam ) 
BEMÆRK: Indsend IKKE flere artikler. 

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling (NTIK) er et fagfællebedømt tidsskrift som behandler aktuelle tendenser og problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling. NTIK udgives af Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet.

NTIK publicerer ny forskning inden for informationsstudier og kulturformidling. Vi ønsker at afspejle diversiteten inden for feltet, hvorfor informationsvidenskab og kulturformidling forstås i bredeste forstand. Alle bidrag omhandlende kulturinstitutioner, digitalitet, informations- og medievidenskab samt kommunikationsstudier er velkomne. Den primære målgruppe er forskere og interessenter inden for ovenstående faglige områder. NTIK udgives to til tre gange årligt og udkommer enten som blandet nummer eller som temanummer, der adresserer specifikke problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

Peer review-proces

Indsendte artikler bliver fagfælle-bedømt for at garantere høj faglig kvalitet. Hver artikel bedømmes af to uafhængige bedømmere med fagligt kendskab til det felt, artiklen bevæger sig indenfor. Bedømmelse er double blind peer review, hvorfor redaktionen sørger for at sikre gensidig anonymitet mellem bedømmer og forfatter. Efter endt bedømmelse afgør redaktionen, om artiklen bliver publiceret i tidsskriftet samt informerer forfatter herom. 

Til brug for reviewers: et bedømmelsesark.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Tidsskriftshistorik

Tidsskriftets historik
1979–2004: Tidsskriftet hed oprindeligt Biblioteksarbejde. Det var et tidsskrift med et praksisnært sigte rettet mod den danske bibliotekssektor.

2005–2011: Tidsskriftet skiftede navn til Dansk Biblioteksforskning i forbindelse med Det Informationsvidenskabelige Akademis øgede fokus på forskning samt det institutionelle skifte fra professions- til universitetsuddannelse.

2012–2020 : Tidsskriftet blev omdøbt til Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling for at understrege et bredere forskningssigte såvel fagligt som geografisk.

Endeling kan de seneste udgivelser ses på Nordic Journal of Library and Information Studies - også på denne platform.