Vistnok uvurderlig! - folkebibliotekerne i det litterære liv i Danmark

  • Niels D. Lund Institut for Informationsstudier
Nøgleord: Det litterære liv, folkebibliotek, bibliotekarprofession, bibliotekshistorie, litteratursociologi, kulturpolitik

Resumé

The Danish public library as a new institution and the corresponding new librarian profession were established by law about 1918-20 and soon played an active role within circulation and mediation of literature/fiction. From a view of the sociology of literature and via a brief assessment of the concept of the literary life, the article intends to overview the position and significance of this institution in Denmark during these hundred years, and as for some special subfields more detailed and methodologically to discuss the interplays of the literary life and field. Not focusing on the growth rate of the libraries‘ buying and lending of fiction copies, of educated librarians, or of the increasing importance of the compensating artist royalties to the authors as evident quantitation markers, some other thematic subfields have been selected: buying structure at the book market, librarians as literature specialists, book selection as for function, taste and qualification, the library as self-interest publicity including relations literary periodicals/magazines, and examples of mediation initiatives, and finally a short adding up of today. These subfields are inquired each chronologically, there is no total account, so. Reminding the priority of the public libraries within the Danish cultural policy, there may have been little interest and focus of them by the sociology of literature; unlike this, the discussions of the article with a long historical view substantiate that the significance of the libraries in the Danish literary life has been manifold, strong and not overvalued.

Referencer

Allerslev Jensen, E. (1979). Bibliotekscentralens forhistorie og første år. Ballerup: Bibliotekscentralen.

Andersen, V. (1970). Dansk litteratur. Forskning og undervisning (1912). København: Gyldendal.

Andreasen, T. (2006). Bok-Norge. En litteratursociologisk oversikt [2. udg.]. Oslo: Universitetsforlaget.

Anmeldelse af Danske Digtere i det 20 Aarhundrede. (1952). Bogens Verden, 42f.

Bay, C. E. & Jørgensen, J. C. (Red.) (1979). Litteratur og samfund i mellemkrigstiden. Litteratursociologiske studier. København: Gyldendal.

Biblioteksaarbog (1940 -). København: Danmarks Biblioteksforening/Biblioteksstyrelsen.

Bogfortegnelse for mindre Biblioteker (1923) udgivet af Centralbibliotekarernes Sammenslutning, København.

Bøger i Danmark. Bogudvalgets betænkning (1981). København: Kulturministeriet.

Elberling, B. V. & Bruhns I. (1967). Læste bøger. Voksnes læsning og biblioteksbenyttelse. 2.udg. (1. udg. 1965) Skrifter fra Danmarks Biblioteksskoles sociologisk laboratorium /1. København: Danmarks Biblioteksskole.

En politik for litteraturen (1994). Købehavn: Kulturministeriet.

Escarpit, R. (1972). Bogen og læseren. Litteratursociologi. Tillæg af Hans Hertel: Det litterære Danmark. København: Hans Reitzel.

Fog, E. (1913-14). Publikum og Biblioteker. Gad Danske Magasin, 526-28.

Folkebibliotekerne i vidensamfundet (2010). København: Styrelsen for bibliotek og medier.

Fortegnelse over Bøger passende for Sogne- og Landbrugsbiblioteker. Tillæg 1902, udg. af Landhusholdnings-selskabet (opr. udg. 1889).

Frøland, A. (1974). Dansk boghandels historie 1482-1945. København: Gyldendal.

Furuland, L., (1989). Litteratur och samhälle. Om litteartursociologin och dess forskningsuppgifter. I E. Munch-Petersen (Red.). Litteratursociologi. En antologi (s. 14-48). København: Bibliotekscentralen.

Grøn, R. (2010). Oplevelsens rammer. Former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur for voksne på danske folkebiblioteker. Aalborg: Danmarks Biblioteksskole.

Grøn, R. & Balling, G. (2012). Litteraturformidling og bibliotekaren som faglig - personlig formidlingsautoritet. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 1(3), 51-61.

Handesten, L (2018). Litteraturen rundt. Aktører i det litterære felt. København: Samfundslitteratur.

Hansen R. L. (1937). Om Uddannelse af Bibliotekarer ved Folkebibliotekerne. I: Danske Folkebiblioteker. København: Bibliotekarsammenslutningen for Folkebibliotekerne.

Hansen R. L. (1945). [anmeldelse af Hvem skrev hvad]. Bogens Verden, 303.

Hertel, H. (1999). Litteraturens vaneforbrydere. Kritikere, forlæggere og lystlæsere - det litterære liv i Danmark gennem 200 år. København: Forening for Boghåndværk.

Hjermind, E. W. & Ørom, A. (1981). Bibliotekarisk selvforståelse: En analyse af perioden 1930-64. Biblioteksarbejde 4, 7-55.

Holt Kjær, B. (1987). Viden er vækst. Studiekredsene og bibliotekerne 1910-1950. København: Danmarks Biblioteksskole.

Houmøller, S. (red.) (1963). Den danske Bibliotekarstand (1963). 2. udg., København: Bibliotekscentralen.

Hvem læser hvad i Silkeborg? (1944). Bogens verden, 152-154

Hvenegaard Lassen, H. (1962). De danske folkebibliotekers historie 1876-1940. København: Dansk Bibliografisk Kontor.

Iversen, M. (1944). Ungdommens Bogudstilling. Bogens Verden, 260.

Iversen, M. (1981). Bibliotekaruddannelserne i Danmark 1918-1978. København: Gad.

Japsen, A. (1992). Biblioteket og den gode bog. København: Gyldendal.

Johansen, A. & Søholm, E. (Red.) (1996). Femøren der voksede Biblioteksafgiften 1946-1996. København: Statens Bibliotekstjeneste.

Karner Smidt J. et al. (Red.) (2013). Litteratursociologiske perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

Kirkegaard, P. (1942). Katalog og Publikum. Bogens Verden, 365-68.

Lange, H. O. (1916-17). Bibliotekernes Betydning for Valget af Læsning. Bogvennen I, 23-26.

Lund, N. D. (2000). Mellem folk og fagfolk. Den litteraturfaglige litteratur og folkeoplysningen i Danmarks ca. 1895-1960 (ph.d.-afhandling). København: Københavns Universitet.

Lund, N. D. (2001). Litteraturformidlingens betingelser. Biblioteksarbejde nr. 61, 7-23.

Lærebog i Biblioteksteknik (1922, 1945, 1953, 1959). 1-4.udg. København: Statens Bogsamlingskomite/Folkebibliotekernes Bibliografiske Kontor/Dansk bibliografisk kontor.

Munch-Petersen, E. (Red.) (1995). Litteratursociologi. En antologi. 2. udg. København: Bibliotekscentralen. (1. udg. 1989).

Møldrup, A. E. (1942). En Vinter med Bøger. Socialisten, 242-45.

Omtale af litterære studiekredse. (1955). Bogens Verden, 313.

Omtaler af skønlitteratur. (1911-12) Bogsamlingsbladet 20-23.

Rabatspørgsmålet. (1906). Bogsamlingsbladet 7-9.

Secher, C. (1995). Folkebibliotekerne og den litterære kvalitetsdebat i Danmark. I E. Munch-Petersen (Red.). Litteratursociologi. En antologi. 2. udg. (s. 150-172). København: Bibliotekscentralen.

Secher, C. (2000). Bibliotekernes og lånernes skønlitterære bogvalg. København: Biblioteksstyrelsen.

Sejr, E. (1940). Overcentralen og Studiekredsbiblioteket. Bibliotekaren nr. 5, 74-82.

Skouvig, L. (2004). De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920 (ph.d.-afhandling). København: Danmarks Biblioteksskole

Skovgaard-Petersen, V. (1976). Dannelse og demokrati. Fra latin- til almenskole. Lov om højere almenskoler 24. april 1903. København: Gyldendal.

Steiner, A. (2009). Litteraturen i mediesamhället. Lund: Studentlitteratur.

Svedjedal, J. (1993). Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943 I–II. Stockholm: Svenska Bokförläggareföreningen.

Svedjedal, J. (2012). Det litteratursociologiske perspektivet. I J. Svedjedal (Red.) Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle (1. udg. 1997), Lund: Studentlitteratur, 73-100

Thomsen, C. (1942). Studiekredscentralen i funktion. Bogens Verden, 16, 274.

Thomsen, C. (1945). Bibliotek og Publikum. I Lærebog i Biblioteksteknik. København: Folkebibliotekernes bibliografisk Kontor, 158-169.

Thomsen, E. (1935). Dansk Litteratur efter 1870. Med Sideblik til det øvrige Norden. En Hjælpe- og Arbejdsbog til højere Undervisning samt til Kreds- og Selvstudium. København: Hirschsprung.

Weinreich T. (1985). Børns bøger. Bogen, barnet og skolen. København: Høst & Søn.

Winge, M. (1976). Dansk børnelitteratur 1900-1945 - med særligt henblik på børneromanen. København: Gyldendal.

Winge, M. (1979). Bøger og brugere – omkring det litterære system. København: Schultz.

Worsøe-Schmidt, L. (1994). Litteraturen situation og litteraturpolitikken 1961-93. Århus: Klim.

Worsøe-Schmidt, L. (1997). Sæt pris på bogen. En undersøgelse af danske bogpriser 1980-1994. København: Statens Bibliotekstjeneste.

Worsøe-Schmidt, L. (2017). The e-book war in Denmark. Jolis I-II, 1-11.

Publiceret
2018-12-17
Citation/Eksport
Lund, N. (2018). Vistnok uvurderlig! - folkebibliotekerne i det litterære liv i Danmark. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 7(3), 42-58. https://doi.org/10.7146/ntik.v7i3.111485