Årg. 4 Nr. 1 (2015): NTIK, årg. 4 nr. 1, 2015

					Se Årg. 4 Nr. 1 (2015): NTIK, årg. 4 nr. 1, 2015
Dette nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling er et blandet nummer bestående af 2 refereed artikler, et essay og to boganmeldelser.
Publiceret: 2015-03-15