Dette nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling er et blandet nummer bestående af 2 refereed artikler, et essay og to boganmeldelser.
Publiceret: 2015-03-15