Deep reading i biblioteket : Et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek

Forfattere

  • Tor Arne Dahl Tor Arne Dahl, Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus (Tor-Arne.Dahl@hioa.no)
  • Anne Mangen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v4i1.25940

Resumé

Bibliotekene ivrer etter å kunne tilby e-bøker til lå- nerne. I Norge har de fleste fagbibliotekene lenge hatt store samlinger av e-bøker, mens folkebibliotekene først fra 2013 kunne tilby norskspråklige titler.

I denne artikkelen undersøker vi hvordan bibliotekenes e-boktilbud understøtter deep reading, som betegner konsentrert og sammenhengende lesing av lineær og hovedsakelig skriftbasert tekst.
Denne typen lesing blir ansett som truet av leseadferden på Internett, som kjennetegnes av multitasking og hyppige avbrudd.

I artikkelen presenteres tverrfaglig empirisk forskning på digital lesing med spesiell vekt på ulike leseteknologiers affordanser, og funnene derfra ses i sammenheng med e-boktilbudene i henholdsvis fagog folkebibliotek i Norge.

Gjennomgangen viser at fagbibliotekenes e-bøker i liten grad gir støtte til deep reading i læringssammenheng, mens folkebibliotekenes tilbud fungerer bedre. Dagens leseteknologier i kombinasjon med bibliotekenes utlånssystemer gjør at e-bøker ikke kan erstatte papirbøker, men vil kunne fungere godt som et supplement til fysiske eksemplarer.

Forfatterbiografi

Anne Mangen

Anna Mangen, Postdoc, Høgskolen i Oslo og Akershus (anne.mangen@uis.no)

Downloads

Publiceret

2015-03-15

Citation/Eksport

Dahl, T. A., & Mangen, A. (2015). Deep reading i biblioteket : Et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 4(1), 5–21. https://doi.org/10.7146/ntik.v4i1.25940