Narrative udvidelser : Referencearbejde i et ELIS-perspektiv

Forfattere

  • Bo Skøtt Bo Skøtt, Adjunkt, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, Kolding. Skott@sdu.dk

DOI:

https://doi.org/10.7146/ntik.v4i1.25941

Resumé

Dette pilotstudies ambition er at undersøge, hvordan og hvorfor narrative elementer lejlighedsvist aktiveres af aktører i deres kontakt med bibliotekarer i folkebiblioteker. Ved hjælp af en kulturanalytisk tilgang studeres forskellige aktørers narrative udvidelser af referenceinterviewet. Teoretisk bygger pilotstudiet på Anthony Giddens karakteristik af senmoderne ekspertsystemer som funktionelt uddifferentierede og på Reijo Savolainens teori om informationssøgning som udgangspunkt for aktørers forskellige måder at håndtere livsudfoldelse på, i bestræbelserne på at opretholde det gode liv.

Downloads

Publiceret

2015-03-15

Citation/Eksport

Skøtt, B. (2015). Narrative udvidelser : Referencearbejde i et ELIS-perspektiv. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 4(1), 23–35. https://doi.org/10.7146/ntik.v4i1.25941