Velkommen til det nye nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.

2019-08-28

Velkommen til det nye nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. I dette nummer bringer vi 3 fagfællebedømte forskningsartikler og 1 anmeldelse.

Den første forskningsartikel Billedindeksering og sociale medier er skrevet af Susanne Ørnager og Håkon Lund. Artiklen behandler, på baggrund af en litteraturanalyse, hvordan fremkomsten af sociale (billed)medier har påvirket informationsvidenskabelig forskning indenfor billedindeksering og genfinding. Artiklen konkluderer, at selvom der er sket en markant udvikling i udberedelsen af billeder på sociale medier, har forskningen ikke i samme omfang fulgt med. Dog peger artiklen på, at emner som crowdsourcing og tagging har fundet vej til forskningslitteraturen. Artiklen peger derudover på de muligheder som store billedsamlinger kan have i forhold til at give forskere nye testbeds til at forbedre eller afprøve forskningshypoteser på en skala, der ikke har været mulig før.

Den næste forskningsartikel, som er skrevet af Jan Foght Mikkelsen omhandler fænomenet autokommunikation.  Artiklen undersøger fænomenet autokommunikation som en speciel form for kommunikation ved at angive dets specifikke tekstmæssige træk og dets funktion for afsenderen: at stimulere selvtilliden og bekræfte identiteten. Artiklen skelner mellem en ureflekteret autokommunikation og en planlagt og strategisk anvendelse af autokommunikation. Envidere viser artiklen hvordan man kan identificere autokommunikation når denne altid optræder som et potentiale indfoldet i en anden slags kommunikation. Artiklen illustrerer pointen vha. analyse af en række korte tekster af forskellig karakter.

Den sidste forskningsartikel er skrevet af Lotta Bergman. Artiklen bærer titlen Forskningscirkeln som resurs för utveckling av bibliotekariers läsfrämjande verksamhet. Artiklen undersøger processer og resultater  vedrørerende to "forskningscirkler", hvor svenske bibliotekarer reflekterede over og udforskede forskellige muligheder for læsefremme og litteraturformilingspraksis. Artiklen kaster lys over hvordan forskningscirklerne blev brugt som kompetenceudvikling og hvad deres potentiale  kan være for bibliotekarer.

Ud over de tre forskningsartikler kan man i dette nummer læse en anmeldelse af Anne Scott Sørensen og Hjørdis Brandrup Kortbeks bog DELTAGELSE som kunst- og kulturformidling. 

God læselyst.

Nanna Kann-Rasmussen, redaktør
Lektor Ph.d.
Københavns Universitet
Institut for informationsstudier
Njalsgade 76, bygn 4.
2300 Copenhagen S