Nyt nummer

2018-05-04

Velkommen til det nye nummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. I dette nummer bringer vi 3 fagfællebedømte forskningsartikler og 2 anmeldelser.

Den første forskningsartikel er skrevet af Lisbeth Worsøe-Schmidt. I artiklen diskuteres det hvordan litteratursociologien traditionelt har analyseret bogverdenen som et litterært kredsløb via procesdiagrammer. Den næste artikel er skrevet af Bo Skøtt. Formålet med denne artikel er at undersøge, hvordan folkebibliotekets digitale omstilling påvirker den kulturformidling, der finder sted. Den sidste forskningsartikel er skrevet af Christoffer Bagger. Denne artikel fremlægger en undersøgelse af to undervisningstilbud i it, rettet imod ældre. Formålet er at klarlægge hvorledes de frivillige på disse tilbud imødekommer de behov som ældre danskere stilles overfor i forbindelse med Digitaliseringsstrategien af 2014.

God læselyst.

Nanna Kann-Rasmussen

Lektor, Ph.d

Leder af Center for Kulturpolitiske Studier

Redaktør for Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling www.tidsskrift.dk/ntik