Velkommen til dette temanummer af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling.

2020-02-11

Temanummeret er dedikeret til kritiske og æstetiske samtaler om koloniale arkiver i kølvandet på digitaliseringen. Temanummeret tager udgangspunkt i digitaliseringen af de danske koloniale arkiver og samler artikler, essays og kunstneriske bidrag, der undersøger og diskuterer de forskellige materialiteter i arkiverne, samtidig med at de peger på behovet for at genintegrere de infrastrukturer, der er bedst egnet til at dele digital kulturarv.

Dette temanummer er desuden det sidste nummer der udgives under navnet NTIK. Tidsskriftet skifter nu navn og redaktion. Den nye redaktion består af institutter/afdelinger på følgende universiteter København - Oslo Met – Lund – Linnéuniversitetet - Högskolan i Borås – Uppsala & Umeå. Den nye hovedredaktør bliver Lisa Engström fra Lunds Universitet.

Tidsskriftets nye navn bliver Nordic Journal of Library and Information Studies (NJLIS). Det nye tidsskrift vil fremover være at finde på www.tidsskrift.dk/njlis Den nye hjemmeside er ikke etableret endnu, men når vi kommer så langt vil vi her på siden beskrive hvordan man kan følge med i artiklerne fremover.

Tak for nu, og god læselyst!
Nanna Kann-Rasmussen