Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 3 (2007)

SOS-projektet – didaktisk modellering af et sammenhængsproblem

  • Morten Blomhøj
  • Tomas Højgaard Jensen
Fremsendt
januar 12, 2017
Publiceret
2017-01-12

Resumé

Artiklen beretter om og analyserer det såkaldte SOS-projekt, hvor matematiklærere fra grundskolen,
gymnasiet og læreruddannelsen har samarbejdet med matematikdidaktiske forskere om at undersøge
og afhjælpe nogle af de udfordringer som danske elever møder i matematik ved overgangen fra grundskole
til gymnasium. I projektet har vi identificeret og afgrænset matematisk symbolbehandlingskompetence
som væsentlig ved denne overgang. Undersøgelsens kerne var derfor at udvikle og afprøve forløb
der kunne støtte udviklingen af symbolbehandlingskompetence på 9. klassetrin. Erfaringerne viser at
det er muligt at udvikle og gennemføre sådanne forløb og at gøre eleverne bevidste om kompetencen.
I projektet har vi eksperimenteret med didaktisk modellering som metode med henblik på at skabe
sammenhæng mellem de overordnede mål- og begrundelsesdiskussioner i forhold til konkrete undervisningsforløb og mere konkrete overvejelser om gennemførelsen heraf. I denne proces har lærernes
forskellige erfaringer dannet frugtbart grundlag for formulering af fælles didaktiske ankerpositioner og
for konkrete diskussioner af konstruerede undervisningsepisoder til støtte for forsøgsundervisningen.
Det eksplicitte fokus på symbolbehandlingskompetence har efter lærernes egne udsagn påvirket deres
undervisningspraksis ud over forsøgsundervisningen.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)