Kontaktperson for abonnementer E-mail: mona@ind.ku.dk For nærmere om abonnement på MONA gå til http://www.ind.ku.dk/mona/abonnement
Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Nr. 3 (2007)

Elevers interesse i naturfag – et didaktisk perspektiv

  • Niels Bonderup Dohn
Fremsendt
januar 12, 2017
Publiceret
2017-01-12

Resumé

Artiklen beskriver hvordan fænomenet “interesse” kan begrebsafklares ud fra en pædagogisk-psykologisk
terminologi. Dette illustreres med en empirisk undersøgelse der beskriver hvordan elevers engagement,
interesse og motivation kan komme til udtryk i en konkret undervisningssituation i biologi.
Analysen viser at situationel interesse kan “fanges” af hands-on- og ahaoplevelser – ikke mindst når
de samtidig knytter sig til i denne sammenhæng “autentiske” objekter. Disse forhold er kendetegnet
ved en direkte relation imellem individ og “interesseobjekt”. Dertil kommer de indirekte forhold som
oplevelsen af meningsfuldhed og oplevelsen af social samhørighed. Disse forhold har en medierende
indflydelse på situationel interesse.