Årg. 6 Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer

Redaktør: Uwe Wollin, København Univsersitet
Redaktør: Lillian Buus, VIA University College

Dette nummer af LOM sætter fokus på fremtidens undervisningsmiljøer på universiteter og UCer. Med ‘fremtiden undervisningsmiljøer’ tænkes her bl.a. på brug af digitale medier i undervisningen, og hvordan disse er tænkt sammen med de fysiske rammer for undervisningen med henblik på at inddrage virtuelle rum i de fysiske rum og / eller samle fysiske adskilte undervisningsrum i et fælles undervisningsmiljø. Et andet perspektiv på ‘fremtidens undervisningsmiljøer’ der lige nu er oppe i tiden er Massive Open Online Courses (MOOC), men der er også interessante perspektiver indenfor alternativ indretning af fysiske undervisnings- eller studiemiljøer.

Publiceret: 07-11-2013