God kvalitet i livestreamet undervisning – fra underviserens point of view

  • Vibe Jelsbak VIA University College
  • Lillian Buus VIA University College
  • Jonas Thorsen VIA University College
Nøgleord: Livestreaming, blended learning, hybrid undervisning, University College, dialog

Resumé

Bioanalytikeruddannelsen, VIA University College i Aarhus, har etableret et undervisningskoncept, som kombinerer traditionel og livestreamet undervisning.  

Teknologiske udfordringer og begrænsninger i dialog er blandt de vigtigste udfordringer, eftersom undervisere anvender dialog og diskussion i traditionel undervisning. I artiklen præsenteres uddannelsens fornyede rammer og tekniske løsninger for livestreamingen og de didaktiske design, som disse forventes at understøtte, diskuteres. Resultaterne indikerer, at undervisningen ikke redidaktiseres i livestreamet undervisning, men er påvirket af undervisernes ønske om mulighed for dialog gennem anvendelse af kendte undervisningsformer og et lavt niveau af teknisk kompleksitet. Resultaterne viser desuden, at underviserne er afhængig af visuel kontakt med studerende for at etablere god undervisning baseret på dialog.

 

Forfatterbiografier

Vibe Jelsbak, VIA University College

Bioanalytikeruddannelsen, VIA University College

Lillian Buus, VIA University College

VIA Efter- og videreuddannelse, Forskning og Udvikling,

Jonas Thorsen, VIA University College

Bioanalytikeruddannelsen, VIA University College

Referencer

Amanjot, S., Aviva, F., Darren, L., Jodi, J., & Adrian, G. (2017). Adding Live-Streaming to Recorded Lectures in a Non-Distributed Pre-Clerkship Medical Education Model. Studies in Health Technology and Informatics, 292–297.


Buhl, M. (2015). Augmented reality som wearable. Læring Og Medier, 8(14).


Dalsgaard, C. (2017). Åbenhed i online uddannelser. I Netværk for Netbaserede Uddannelser (s. Keynote). Copenhagen.


Danmarks Evalueringsinstitut. (2016). Styrk de studerendes udbytte: inspiration til at arbejde med de studerendes studieintensitet. Kbh.: Danmarks Evalueringsinstitut.


Dysthe, O. (1997). Det flerstemmige klasserum skrivning og samtale for at lære. Forlaget Klim.


Gynther, K. (2006). Blended learning : it og læring i et teoretisk og praktisk perspektiv. Unge Pædagoger.


Hachmann, R., & Holmboe, P. (2014). Flipped learning - mere end bare video (2. udgave,). Kbh: Nyt Teknisk Forlag.


Jahnke, I. (2016). Digital Didactical Designs - Teaching and Learning in CrossActionSpaces (1st udg.). Routledge.


Jelsbak, V. A., Buus, L., Thorsen, J., Bendsen, T., & Ørngreen, R. (2017). Students’ Experiences with Live Video-Streamed Teaching Classes. I 16th European Conference on e-Learning- ECEL 2017. Academic Conferences and Publishing International.


Klibanov, O. M., Dolder, C., Anderson, K., Kehr, H. A., & Woods, J. A. (2018). Impact of distance education via interactive videoconferencing on students’ course performance and satisfaction. Advances in Physiology Education, 42(1), 21–25.


Kress, G., & Leeuwen, T. (2001). Multimodal and Media of Contemporary Communication. London Arnold.


Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: det kvalitative forskningsinterview som håndværk. København: Hans Reitzels Forlag.


Landbo, A. S., Hedegaard, K. M., Nielsen, C., & Nielsen, H. G. (2010). Samspil mellem praktik og teoretisk undervisning - kernen i professionsdidaktik (1. udgave, s. 25–40). Aarhus.


Levinsen, K., Ørngreen, R., & Buhl, M. (2013). Telepresence as Educational Practice in the Third Teaching-Room: in Higher Music Education.


Mathiasen, H. (2011). Clickers, en læringsunderstøttende ressource? Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11, 26–31.


Meyer, B. (2015). Learning through telepresence with iPads: placing schools in local/global communities. Interactive Technology and Smart Education, 12(4), 270–284.


Meyer, B., Jensen, M. P., Schleicher, A. B., & Zoë, S. (2017). Student Activity in Blended Learning Environments : A Sociomaterial Perspective.


Meyer, H. (2005). Hvad er god undervisning? (1. udgave). København: Gyldendal.


Nortvig, A. (2014). E-Learning in Poly-Topic Settings. The Electronic Journal of eLearning, 12(2), 206–214.


Nortvig, A., Christiansen, R., Karlsen, A., Spante, M., & Wicke, K. (2015). Grænser, barrierer og broer. Computermedieret kommunikation og kulturmøder i synkrone online arbejdsfællesskaber. I M. Engebretsen (Red.), Det tredje språket: mulitmodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv (s. 267–281). Portal Forlag.


Nystrand, M. (1997). Opening dialogue: understanding the dynamics of language and learning in the English classroom. New York: Teachers College Press.


Nystrand, M., Wu, L. L., Gamoran, A., Zeiser, S., & Long, D. A. (2003). Questions in Time: Investigating the Structure and Dynamics of Unfolding Classroom Discourse. Discourse Processes, 35(2), 135–198.


Rehn, N., Maor, D., & McConney, A. (2017). Navigating the challenges of delivering secondary school courses by videoconference. British Journal of Educational Technology, 48(3), 802–813.


Scarbrough, J. E. (2015). Synchronous Videoconferencing in Distance Education for Pre-Licensure Nursing. Journal of Education and Training Studies, 3(4), 68–72.


VIA University College. (2015). Anvendelse af it i uddannelserne.


Wang, Q., Quek, C. L., & Hu, X. (2017). Designing and Improving a Blended Synchronous Learning Environment: An Educational Design Research. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(3).


Weitze, C., & Ørngreen, R. (2014). The Global Classroom Model Simultaneous Campus-and-home-based Education Using Videoconferencing. The Electronic Journal of eLearning s, 215–226 SRC–GoogleScholar.


Ørngreen, R., Jørgensen, A. N., & Noesgaard, S. S. (2016). Mobile probes: A scaffold for local learning with online resources? I H. H. Anne-Mette Nortvig, Birgitte Holm Sørensen, Morten Misfeldt, Rikke Ørngreen, Benjamin Allsopp, Birgitte Henningsen (Red.), Proceedings of the 5th International Conference on Designs for Learning (s. 283–299). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.


Ørngreen, R., Levinsen, K., Jelsbak, V. A., Bendsen, T., & Møller, K. L. (2013). Live videotransmitteret undervisning. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 6(11).

Publiceret
2018-03-03
Citation/Eksport
Jelsbak, V., Buus, L., & Thorsen, J. (2018). God kvalitet i livestreamet undervisning – fra underviserens point of view. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 11(18). https://doi.org/10.7146/lom.v10i18.25407