Teknologiforståelser i uddannelsessystemet

Editorial

Forfattere

  • Lillian Buus
  • Marianne Georgsen UCN
  • Andreas Lindenskov Tamborg

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.142410

Resumé

Redaktørernes rammesætning af LOM#28. I denne editorial præsenteres baggrunden for temanummeret og nummeets artikler præsenteres kort. Endelig vurderes det færdige nummer i forhold til ambitionerne med call'et til dette temanummer, og der perspektiveres til den uddannelsesmæssige udvikling og politiske prioriteringer i forhold til denne i Danmark.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Biggs, J. & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university. 3. udgave. Open University Press.

Caspersen, M. E. (2021). Fra teknologiforståelse til informatik. In: Matematik- og Naturfagsdidaktik– tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere, 2021-1.

Dewey, J. (2005). Demokrati og uddannelse. Gyldendals Bogklubber.

diSessa, A. A. (2001). Changing minds: Computers, learning, and literacy. Mit Press.

Dohn, N. B. (2021). Computational Thinking—Indplacering i et landskab af it-begreber. I Dohn, N. B., Mitchell, R., Chongtay, R., & Dohn, N. B. (Red.). Computational thinking: Teoretiske, empiriske og didaktiske per-spektiver (s. 31–58). Samfundslitteratur.

Engeström, Y. (2015). Learning by expanding. Cambridge University Press. 2nd edition.

Hachmann, R. (2023). Computationel Literacy. Kognitive, sociale og materielle aspekter ved teknologiforståelser i skolen. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (13), 78-99

Iversen, O. S., Dindler, C., & Smith, R. C. (2019). En Designtilgang til Teknologiforståelse. Dafolo.

Palts, T. & Pedaste, M. (2020). A Model for Developing Computational Thinking Skills. Informatics in Education, vol. 19, No. 1, 113–128.

Downloads

Publiceret

14-12-2023

Citation/Eksport

Buus, L., Georgsen, M., & Lindenskov Tamborg, A. (2023). Teknologiforståelser i uddannelsessystemet: Editorial. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.142410