Når studerende tør, gør og tænker professionelt med digitale teknologier

Empirisk studie af professionsstuderendes måde at skabe med digital teknologi på studiet og i praktikken

Forfattere

  • Maria Høegh Beierholm VIA University college, Læreruddannelsen i Aarhus
  • Mette Engberg-Sønderskov Pædagoguddannelsen, VIA University College

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136353

Nøgleord:

digitalt mod, teknologiforståelse, leg, digital foretagsomhed, digital forestillingskraft

Resumé

I denne artikel formidler vi vores undersøgelse af professionsstuderendes digitale foretagsomhed i forhold til at handle på udfordringer og muligheder i deres professionspraksis ved hjælp af digital teknologi. I artiklen præsenteres et best-practice studie, hvor vi ved brug af Research through Design har lavet en refleksiv tematisk analyse, som identificerer nogle strong concepts i det empiriske materiale. Disse strong concepts viser vigtige markører i læreprocessen hos de studerende, der har udviklet deres praksis med digital teknologi. En del af vores empiriske grundlag er formidlet som små, animerede videofortællinger, hvor hovedpersonerne repræsenterer to professionsstuderende, der har oplevet udfordringer og muligheder i deres praktikperiode, som de har skabt løsninger til ved hjælp af digital teknologi. De multimodale fortællinger er dermed en måde at vise de strong concepts, som vi har fundet i vores studie. De fire strong concepts, der kendetegner studerendes læreproces mod at blive digitalt foretagsomme i deres profession er: 1) brugererfaringer, 2) leg, 3) digitalt mod og 4) digital forestillingskraft.

 

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD

Countries. OECD Education Working Papers, No. 41. OECD Publishing (NJ1).

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The exercise of Control. New York. W.H Freeman and Company.

Beierholm, M.H., Hjorth, M., Basballe D.A (2022). Teknologiforståelse som dannelsesaspekt i Lærerens Grundfaglighed: Et møde mellem digitale teknologier og dannelsesteori i undervisningen. Studier i læreruddannelse og-profession 7 (1), 10-29. https://doi.org/10.7146/lup.v7i1.132431

Braun, V., & Clarke, V. (2008). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology , 3 (2), s. 77-101. http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Caspersen, M.E., Gal-Ezer, J., McGettrick, A. and Nardelli, E. (2022). Informatics for all: The strategy. Informatics for all. Lokaliseret d. 4.9.2023 ttps://www.informaticsforall.org/informatics-for-all-the-strategy/

Dalsgaard, C., Caviglia, F., Boie, M. A. K., Færgemann, H. M. og Thomsen, M. B. (2020). Digitale kompetencer i fagene - Pædagogiske formater til at arbejde med digitale kompetencer i gymnasiet. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Digital Dogme (2022). Det Digitale Kompetencebarometer. Digital Dogme og HBS Economic. https://media.graphassets.com/Gl81UKFCTcGfG8bhbXZ2

Fragtrup, D. & Burlin, C. (2015). Teknologiforståelse blandt lærer-og sygeplejerskestuderende. Opsamling af kvantitative resultater. Tåstrup: Teknologisk Institut. https://technucation.dk/fileadmin/_migrated/content_uploads/Teknologiforstaaelse_blandt_sygepleje-_og_laererstuderende.pdf

Gartner, W.B. (1993). Words lead to deeds: Towards an organizational emergence vocabulary. Journal of Business Venturing, vol. 8, s. 231-239.

Giertz, 2019. Why you should make useless things. TedTalk. https://www.youtube.com/watch?v=c0bsKc4tiuY&ab_channel=TED

Hjorth, M. (2019). The K-12 Maker Studio: Towards Teaching and Development of Design Literacy in Educational Maker Settings. Ph.D.-afhandling. Aarhus University. https://doi.org/10.7146/aul.355

Höök, K. & Löwgren, J. (2012). Strong concepts: Intermediate-level knowledge in interaction design research. ACM Transactions on Computer –Human Interaction, 19(3). https://doi.org/10.1145/2362364.2362371

Illeris, K. (2015). Læring. Samfundslitteratur.

Illeris, K. (2013). Transformativ læring og identitet. Roskilde, Samfundslitteratur.

Iversen, O.S., Dindler, C., & Smith, R.C. (2019). En designtilgang til teknologiforståelse. Dafolo.

Kirketerp, A. L. (2010). Pædagogik og didaktik i entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser i et foretagsomhedsperspektiv. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitets forlag.

Kirketerp, A. L. (2012). Foretagsomhedspædagogik og skubmetoden. Foretagsomhedens didaktik. Kognition og Pædagogik, nr. 83 marts 2012, s. 66-86.

Klafki, W. (1959/1964). Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen Bildung. Weinheim. Julius Beltz.

Klafki, W. (2001). Dannelsesteori og didaktik – Nye Studier. Klim.

Lakoff G. & Johnson M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

Lassen, A. M. & Kjærgaard, T. (2022). Teknologiforståelser i professionerne. Learning Tech. Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (1), s. 15-43. https://tidsskrift.dk/learningtech/article/view/128421/178856?fbclid=IwAR3-c_PJS8juEIk6eoGVvJwIatgy_FNUA1irvUdTCCDT845B2N3oCF4YyZs

Nelson, H.G., & Stolterman, E. (2012). The design way: Intentional change in an unpredictable world. MIT Press.

Pahus, J., Høybye-Mortensen, M., Binderup, A. T., Buus, L. og Hjort, M. (2023). Professionsrettet teknologiforståelse - et diskussionsoplæg til ledere af fagprofessionelle. Lederliv, vol. 3. https://lederliv.dk/artikel/professionsrettet-teknologiforst%C3%A5else

Skovbjerg, H. M. (2018). Nu skal I ikke højere op: I Møller, H. H., Andersen, I. H., Kristensen, K. B. & Rasmussen C. S (red.), Leg i skolen. 1. udg., s. 10-30. Forlaget UP – Unge pædagoger.

Voogt, J., & Roblin, N.P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competencies: Implications for national curriculum policies. Journal of curriculum studies, 44(3), s. 299-321. https://doi.org/10.1080/00220272.2012.668938

Wing, J. M. (2006). Computtaional thinking. Communications of the ACM, 49(3), s. 33 – 35.

Wiskerchen, M., Andersen, L. B., Emtoft, L. M., Jespersen, P., Kornholt, B., Madsen, P. H., Møller, L. D., Nielsen, L., & Schou, D. V. (2023). Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse: Erfaringer med TEKFAG-modellen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(27). https://tidsskrift.dk/lom/article/view/134106/181716

Downloads

Publiceret

12-09-2023

Citation/Eksport

Beierholm, M. H., & Engberg-Sønderskov , M. (2023). Når studerende tør, gør og tænker professionelt med digitale teknologier : Empirisk studie af professionsstuderendes måde at skabe med digital teknologi på studiet og i praktikken . Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136353

Nummer

Sektion

LOM28: Teknologiforståelser i uddannelsessystemet