Teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen

Studerendes værdisætning af programmering som et badge of membership

Forfattere

  • thilde emilie møller Københavns Professionshøjskole
  • Lars Bo Andersen
  • Mads Middelboe Rehder
  • Marie Falkesgaard Slot

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136116

Nøgleord:

Materialitet, computationel tankegang, Læreruddannelse, Lærerstuderende, Læreprocesser

Resumé

Artiklen bidrager med viden om studerendes teknologifaglige arbejdsprocesser i undervisningsfaget teknologiforståelse på læreruddannelsen på første semester. I tre cases undersøges det, hvordan programmeringsfærdigheder værdisættes højt blandt de studerende, hvilket belyses med udgangspunkt i Andrea diSessas teori om computational literacy. Case 1 viser en gruppe arbejde engageret i en designproces, hvor programmering til deres store ærgrelse ligger udenfor deres faglige projekt, både som tankevirksomhed og som færdighed. Case 2 viser, at det er muligt for en gruppe at forestille sig et programmeret udtryk, selvom færdighederne ikke er til det. Case 3 viser, hvordan en gruppe programmerer sig frem til en løsning med god understøttelse af medstuderende og facilitatorer af aktiviteten. Artiklen konkluderer, at der i udviklingen af en fagkultur eksisterer en specifik værdisætning af enkelte teknologier og færdigheder, hvor særligt programmering med diSessas betegnelse bliver et badge of membership for de studerende. Dette må håndteres af både studerende og undervisere i udvikling af faget og fagligheden.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Andersen, L. B. (2021). Krydsende teknologiforståelser i teori og praksis: Fra problem til potentiale. Learning Tech, 10, 100–126. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125621

Bocconi, S., Chioccariello, A., & Earp, J. (2018). The Nordic approach to introducing Computational Thinking and programming in compulsory education. Report prepared for the Nordic@ BETT2018 Steering Group. https://doi. Org/10.17471/54007

Bocconi, S., Chioccariello, A., Kampylis, P., Dagienė, V., Wastiau, P., Engelhardt, K., Earp, J., Horvath, M., Jasutė, E., & Malagoli, C. (2022). Reviewing computational thinking in compulsory education: state of play and practices from computing education (JRC128347). Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2760/126955

Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019). Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 11(19), 30. https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.110919

Crawford, P. I. (1992). Film as discourse: the invention of anthropological realities. Film as ethnography, 66-82.

Danholt, P. (2021). Technology understanding in a more-than-human world. Learning Tech, 10, 169–190. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125722

diSessa, Andrea (2000): Changing Minds. Computer, Learning and Literacy.Cambridge Massachusetts: MIT Press.

Dohn, N. B. (2021). Computational Thinking—Indplacering i et landskab af it-begreber. I Dohn, N. B., Mitchell, R., Chongtay, R., & Dohn, N. B. (Red.). Computational thinking: Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver (s. 31–58). Samfundslitteratur.

Geertz, C. (1994). Thick description: Toward an interpretive theory of culture. Readings in the philosophy of social science, 213-231. Basic.

Grimshaw, A., & Ravetz, A. (2009). Observational Cinema - Anthropoloy, Film, and the Exploration of Social Life.Indiana University Press.

Hachmann, R. (2022). The Cyber Weapon: Decomposing Puzzles in Unplugged Computational Thinking Practices with Computational Objects. KI - Künstliche Intelligenz, 36(1), 59–68. https://doi.org/10.1007/s13218-022-00756-8

Hachmann, R. (2023). Computationel Literacy. Kognitive, sociale og materielle aspekter ved teknologiforståelser i skolen. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (13), 78-99. DOI: 10.7146/lt.v8i13.132969

Hammersley, M., & Atkinson, P. (1995). Ethnography - Principles in Practice (Second Edition). Routledge.

Katterfeldt, E.-S., Dittert, N., & Schelhowe, H. (2015). Designing digital fabrication learning environments for Bildung. International Journal of Child-Computer Interaction, 5(C), 3–10.

Studieordningen (2022). Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser). https://www.kp.dk/wp-content/uploads/2022/09/studieordning-lu-kp-del-3-modul-fag-og-proevebeskrivelser-samt-kursusbeskrivelser-2022-2023.pdf?x98390

Møhl, P. (2003). Synliggørelsen: med kameraet i felten. In K. Hastrup (Ed.), Ind i verden: En grundbog i antropologisk metode (pp. 162-183). Hans Reitzels Forlag. Nørgård, R. T. (2020). Teknologifantasi. Tidsskrift for læreruddannelse og skole, 40(117), 65–79.

Papert, S. (1980). Mindstorms; Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic Book.

Pink, S. (2007). Walking with video. Visual Studies, 22(3), 240-252.

Pink, S., & Morgan, J. (2013). Short-Term Ethnography: Intense Routes to Knowing. Symbolic Interaction, 36(3), 351-361. doi: 10.1002/symb.66

Pischetola, M. (2021). Technology education in academic bildung: A proposal for higher education teacher professional development in Denmark. Learning Tech, 10, 47–75. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125259

Presicce. C. (2017). Explorations in computational tinkering. Thesis: MIT, School of Architecture and Planning. URI:http://hdl.handle.net/1721.1/114066

Rambøll. (2021). Slutevaluering: Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning (s. 99). Børne og Undervisningsministeriet. https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/okt/211004-erfaringerne-fra-forsoeg-med-teknologiforstaaelse-i-folkeskolen-er-landet

Rehder, M. M. (2016). Søskendenærvær: et fænomenologisk inspireret studie af unge adskilte søskendes hverdag med afsæt i teknologier, materialiteter og kropslige erfaringer: ph.d.-afhandling. DPU, Aarhus Universitet.

Shute, V. J., Sun, C., & Asbell-Clarke, J. (2017). Demystifying computational thinking. Educational Research Review, 22, 142-158. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.003

Villum Fonden. (2022). Sådan forstår vi digitale teknologier. https://veluxfoundations.dk/sites/default/files/saadan_forstaar_vi_digitale_teknologier_0.pdf

Voogt et al., (2015). Computational thinking in compulsory education: Towards an agenda for research and practice. Education and Information Technologies, 20(4), 715-728. https://doi.org/10.1007/s10639-015- 9412-6

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

Wing, J. M. (2011). Research notebook: Computational Thinking – what and why? The Link Magazine, 6.

Zhang, L., & Nouri, J. (2019). A systematic review of learning computational thinking through Scratch in K-9. Computers & Education, 141, 103607.

Winther, I. W. (2013). Forskerens fornemmelse for øen: en kropsligt indvævet forskningspraksis. In K. Rasmussen (Ed.), Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier: en antologi baseret på erfaringer og indblik fra forskning, udviklingsarbejde og undervisning (1. ed., pp. 309-336). Roskilde Universitetsforlag.

Downloads

Publiceret

12-12-2023

Citation/Eksport

møller, thilde emilie, Andersen , L. B., Rehder , M. M., & Slot , M. F. (2023). Teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen: Studerendes værdisætning af programmering som et badge of membership. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136116

Nummer

Sektion

LOM28: Teknologiforståelser i uddannelsessystemet