Fra teknologianvendelse til teknologiforståelse via Lærerens Grundfaglighed

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136115

Nøgleord:

Teknologiforståelse, kompetenceudvikling, læreruddannelse, teknologianvendelse

Resumé

Denne artikel præsenterer fund fra en undersøgelse af kompetenceudvikling i teknologiforståelse for undervisere i læreruddannelsens pædagogiske fag. Artiklen analyserer tre cases, der viser, hvordan undervisernes konkrete erfaringer med teknologianvendelse kan frustrere og skabe barrierer, men også kan begejstre og give muligheder for koblinger til egen eksisterende faglighed. Artiklen viser, hvordan koblinger til egen faglighed kan udgøre løftestang for udviklingen af undervisernes begyndende teknologiforståelsesfaglighed, hvor de styrket af egen faglighed bliver i stand til at diskutere og agere teknologiforståelsesfagligt. Artiklen foreslår en model til at begribe, hvordan denne faglige og erkendelsesmæssige vekselvirkning med afsæt i teknologianvendelse giver forudsætninger for at udvikle teknologiforståelsesfaglighed hos underviserne. Dermed giver artiklen et indblik i, hvordan arbejdet med teknologiforståelsesfaglighed, kan bygge produktivt på teknologianvendelse og underviseres eksisterende faglighed.

Downloads

Download-data er endnu ikke tilgængelig.

Referencer

Andersen, L. B. (2021). Krydsende teknologiforståelser i teori og praksis. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, 6(10), 100-126. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125621

Andersen, B. L., Nielsen, L., Rehder, M. M., Andersen, L. B., Hjorth, M., Jepsen, K. N., & Petersen, N. A. I. (2021). Teknologiforståelse på læreruddannelsen: Kulturelle forudsætninger for faglig integration og kompetenceudvikling i eksisterende undervisnings-og grundfag. Learning Tech, (10), 269-295.

Beierholm, M. H., Hjorth, M., & Basballe, D. A. (2022). Teknologiforståelse som dannelsesaspekt i Lærerens Grundfaglighed: Et møde mellem digitale teknologier og dannelsesteori i undervisningen. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 7(1), 20. https://doi.org/10.7146/lup.v7i1.132431

Biggs, J. & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university. 3. Udgave. Open University Press.

Brennan, K. (2015). Beyond Right or Wrong: Challenges of Including Creative Design Activities in the Classroom. Journal of Technology and Teacher Education, 23(3), 279–299.

Buhl, M., & Skov, K. (2021). " Har I Robotter til at male for jer?": Et fagdidaktisk perspektiv på teknologiforståelses fagfornyende potentiale i billedkunst. Learning Tech, (10), 382-404.

Børne- og Undervisningsministeriet (2021) Slutevaluering: Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/okt/211004-slutevaluering-teknologoforstaaelse.pdf

Christensen, A. S., & Nielsen, M. V. (2021). Den teknologisk myndige borger:–om hvordan kritiske perspektiver på teknologiens rolle i samfundet kan bidrage til teknologiforståelse i folkeskolen. Learning Tech, (10), 76-99.

Christensen, O., & Klausen, M. T. (2020). Roller og positioner i eksperimenterende praksisser: udvikling af aktiv teknologiforståelse. Unge Paedagoger, 2020(1), 69-77.

Cohen, J. (2017). Maker principles and technologies in teacher education: A national survey. Journal of Technology and Teacher Education, 25(1), 5–30.

Dau, S., Hachmann, R., & von Sehested, M. (2021). Uoverensstemmende overensstemmelse: En narrativ fortolkning af epistemologiske og fagdidaktiske forståelser af teknologiforståelse som fag. Learning Tech, (10), 144-168.

Emtoft, L. M., Madsen, P. H., Kornholt, B., Wiskerchen, M., Oxenvad, C., Køhrsen, L., Ebsen, R. O., Jespersen, P., Møller, L., Nielsen, L., Schou, D. V., & Andersen, L. B. (2021). Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse på læreruddannelsen: Intenderet model for kompetenceudvikling i projekt ’Kompetenceløft for teknologiforståelse på læreruddannelsen’ under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Danske Professionshøjskoler. https://www.ucviden.dk/da/publications/udviklingslaboratorier-som-metode-til-kompetenceudvikling-i-tekno-3

Georgsen, M., Hjorth, M., Slot, M. F., Andersen, L. B., Møller, T. E., Gustenhoff, M., Hansbøl, M., Jørnø, R. L. V., Kjærgaard, T., Petersen, L., Fie Rasmussen, H., Rehder, M. M., & Tafdrup, O. (2023). Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse på læreruddannelsen: Slutrapport for projekt ’Kompetenceløft for teknologiforståelse på Læreruddannelsen’ under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hansen, T. I. (2020). Teknologiforståelse som praktisk klogskab: Om variation og virksomhedsformer i teknologiforståelse som fag. Unge Paedagoger, 1(1), 64-73. [1].

Hansen, T. I., Thruelsen, D. K., & Skinnebach, L. H. (2019). Socio-teknologisk fantasi og formåen: Et dobbelt didaktisk perspektiv på teknologiforståelse i læreruddannelsen. Studier i læreruddannelse og profession, 4(1), 5-27.

Hjorth, M. (2019). The K-12 Maker Studio: Towards Teaching and Development of Design Literacy in Educational Maker Settings. Aarhus University. https://doi.org/10.7146/aul.355

Ihde, D. (1990). Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth: Indiana University Press.

Iversen, O. S., Dindler, C. & Smith, R. S. (2019). En designtilgang til teknologiforståelse. Dafolo

Klafki, W. (2001). Dannelsesteori og didaktik - nye studier (B. Christensen, oversættelse). Forlaget klim. (Original udgivelse 1985)

Heidegger, M. (2007). Væren og Tid. KLIM.

Morales-Navarro, L., & Kafai, Y. (2022). Conceptualizing Three Approaches for Integrating Criticality in K-12 Computing Education. In Proceedings of the 16th International Conference of the Learning Sciences-ICLS.

Morales-Navarro, L., Kafai, Y. B., & Gregory, K. T. (2022). Is Computational Empowerment Promoted in the Hour of Code? Analyzing Opportunities for Conceptual, Creative, and Critical Engagement in the Design of Introductory Computing Activities. In Proceedings of the 22nd Koli Calling International Conference on Computing Education Research (Koli Calling '22) (pp. 1-6, Article 11). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3564721.3565949

Møller, T. E., Schrøder, V., & Rehder, M. M. (2019). Lærerfaglig teknologiforståelse: – digitale teknologiers rekonfiguration fra uddannelse til praksis. Studier i læreruddannelse og -profession, 4(1), 125-143. [7]. https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/117983/166010

Petersen, B. V. & Koed, H. K. (2018). “Prøver og vurdering”. I Damlund, V. (red.). Undervisning på professionsuddannelser (153-170). Munksgaard.

Slot, M. F., Gissel, S. T., & Hjorth, M. (2021a). Teknologiforståelse i fag. Learning Tech–Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (10), 191-217.

Slot, M. F., Hachmann, R., Hjorth, M. & von Sehested, M. (2021b). Teknologiforståelse–En sammenhængende faglighed?: En beskrivende analyse af 110 undervisningsforløb. Learning Tech–Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (10), 295-322.

Slot, M. F., Lorentzen, R. F., & Hansen, T. I. (2021c). Hvordan integreres teknologiforståelse i dansk?. Learning Tech–Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (10), 21-46.

Smith, R. C., Iversen, O. S., & Veerasawmy, R. (2018). Impediments to digital fabrication in education: A study of teachers' role in digital fabrication. In Information and technology literacy: Concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 301-319). IGI Global.

Tissenbaum, M., Sheldon, J., & Abelson, H. (2019). From computational thinking to computational action. Communications of the ACM, 62(3), 34-36.

BUVM (2018). Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf18/181221-laeseplan-teknologiforstaaelse.pdf

Van Mechelen, M., Smith, R. C., Tamashiro, M., Schaper, M.-M., Bilstrup, K.-E., Lunding, M., Petersen, M., & Iversen, O. S. (2022). Emerging Technologies in K–12 Education: A Future HCI Research Agenda. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact. 30, 3, Article 47 (June 2023), 40 pages. https://doi.org/10.1145/3569897

Wagner, M-L., Iversen, O. S., & Caspersen, M. E. (2020). Teknologiforståelsens rationale: På vej mod computationel empowerment i den danske grundskole. Unge Paedagoger, (1). https://u-p.dk/vare/2020-nr-1/

Wiskerchen, M., Andersen, L. B., Emtoft, L. M., Jespersen, P., Kornholt, B., Madsen, P. H., Møller, L. D., Nielsen, L., & Schou, D. V. (2023). Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse: Erfaringer med TEKFAG-modellen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 15(27). https://doi.org/10.7146/lom.v15i27.134106

Ziehe, T. (2000). Adieu til halvfjerdserne! De unge og skolen under den anden modernisering. I: J. Bjerg (red.). Pædagogik–en grundbog til et fag. Hans Reitzel

Downloads

Publiceret

16-08-2023

Citation/Eksport

Rehder, M. M., Gustenhoff, M., & Hjorth, M. (2023). Fra teknologianvendelse til teknologiforståelse via Lærerens Grundfaglighed. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 16(28). https://doi.org/10.7146/lom.v16i28.136115

Nummer

Sektion

LOM28: Teknologiforståelser i uddannelsessystemet