Virtuel vejledning under Corona-krisen

Forfattere

  • Anne Bang-Larsen Syddansk universitet
  • Ane Qvortrup Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.124959

Nøgleord:

Vejledning, Online, Virtuelle formater, Corona, Gymnasium

Resumé

Artiklen præsenterer fund og resultater fra en undersøgelse af det virtuelle vejledningsforløb i forbindelse vejledningen af gymnasieelevers større tværfaglige opgave, studieretningsprojektet (SRP) eller studieområdet (SOP) under skolenedlukninger grundet Covid-19. Fokus retter sig mod, hvordan vejledningen didaktisk udmøntede sig i det virtuelle rum. Dette undersøges gennem en analyse af, hvad indholdet for vejledningen har været, hvordan den har formet sig, og hvilke formål der knytter sig dertil. Undersøgelsen tager elevernes perspektiv ift. de tre spørgsmål. Artiklen baserer sig metodisk på et mixed method-design med kvantitative data fra surveys og kvalitative data fra vejledningsobservationer og interviews med elever indsamlet i april 2020, dvs. midt under skolenedlukningerne.

Gennem analyserne viser vi, at den virtuelle vejledning er præget af en mangfoldighed af virtuelle vejledningsformater. Analyserne peger på, et stort potentiale knyttet til brugen af de forskellige online vejledningsformater. Analyserne viser imidlertid også en uoverensstemmelse mellem de formål, eleverne knytter til de forskellige formater, og de praktikker vi kan udlede af vejledningshændelserne.  Et centralt fund er, at forskelligartede forståelser af vejledningsformaters funktion er forbundet med en manglende didaktisk bevidsthed om, hvad de forskellige virtuelle vejledningsformater kan bidrage med.

Referencer

Al Fadda, H. (2019). The Relationship between Self-Regulations and Online Learning in an ESL Blended Learning Context. English Language Teaching, 12(6), 87-93

Anthony, K. & Nagel, DM (2010). Therapy Online. A practical guide. SAGE

Aspen Institute (2020). State Actions to Support Social, Emotional, and Academic Development: Fostering Connectedness in the Pandemic Era. Education & Society Program

Beer, M.; Mason, R. B. (2009) Using a blended approach to facilitate postgraduate supervision, Innovations in Education and Teaching International, 46:2, 213-226, DOI: 10.1080/14703290902843984

Bengtsen, S.;Jensen, G. (2015). Online supervision at the university - A comparative study of supervision on student assignments face-to-face and online. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 8(13): https://doi.org/10.7146/lom.v8i13.19381

Boud, D.;Lee, A. (2005). ‘Peer Learning’ as Pedagogic Discourse for Research Education. Studies in Higher Education 30: 501–16. doi: 10.1080/03075070500249138

Bruner, J. (1987). Life as Narrative. Social Research 54:11–32.

Bryman, Alan. 2006. Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? Qualitative Research 6: 97–113.

Butcher, J. (2020): Public-Private Virtual-School Partnerships and Federal Flexibility for Schools during COVID-19 (March 25, 2020). Special Edition Policy Brief. Retrieved March 26, 2021 from https://ssrn.com/abstract=3564504

Christensen, T.S.; Elf., N. & Krogh, E. (2014). Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Chung, L.-Y. (2015). Exploring the Effectiveness of Self-Regulated Learning in Massive Open Online Courses on Non-Native English Speakers. International Journal of Distance Education Technologies 13(3): 61-73

Clancy, D. S. & Sentance, M. (2020). Keeping Students Academically Engaged during the Coronavirus Crisis. Pioneer Institute for Public Policy Research. Retrieved December 23, 2020 from https://pioneerinstitute.org/pioneer-research/academic-standards-pioneer-research/keeping-students-academically-engaged-during-the-coronavirus-crisis-part-one/.

Crawford, L. M., Randolph, J. J., & Yob, I. M. (2014). Theoretical development, factorial validity, and reliability of the online graduate mentoring scale. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 22(1), 20-37.

Creswell, J.W. (2017). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage

Dysthe, O.; Samara, A.; Westrheim, K. (2006). Multivoiced supervision of Master’s students: A case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher Education 31(3): 299–318

Elf, N.; Petersen, C.K. & Qvortrup, A. (2018). Digitalisering i de gymnasiale uddannelser – status 2017. Gympæd 2.0 20: 22-25

Erichsen, E. A.; Bolliger, D. U.; Halupa, C. (2014). Student Satisfaction with Graduate Supervision in Doctoral Programs Primarily Delivered in Distance Education Settings. Studies in Higher Education, 39 (2): 321–338

Frank, A. W. (2015). Selves, Holding Their Own with Illness. Creative Dialogues: Narrative and Medicine, edited by I. Fernandes et al. Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 120-129.

Gatfield, T. 2005. An Investigation into PhD Supervisory Management Styles: Development of a Dynamic Conceptual Model and its Managerial Implications. Journal of Higher Education Policy and Management 27: 311–25. doi: 10.1080/13600800500283585

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books.

Greene, Jennifer C. 2007. Mixed methods in social inquiry. San Francisco: Jossey-Bass.

Greene, Jennifer C., Valerie J. Caracelli, and Wendy F. Graham. 1989. Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. Educational Evaluation and Policy Analysis 11: 255–274

Halse, C.; Malfroy, J. (2010). Retheorizing doctoral supervision as professional work, Studies in Higher Education, 35:1: 79-92: DOI: 10.1080/03075070902906798

Hamilton, B. A., & Scandura, T. A. (2003). E-mentoring: Implications for organizational learning and development in a wired world. Organizational Dynamics, 31(4), 388–402.

Ives, G.;Rowley, G. (2005) Supervisor selection or allocation and continuity of supervision: Ph.D. students’ progress and outcomes, Studies in Higher Education, 30:5, 535-555, DOI: 10.1080/03075070500249161

Krogh, E. (2003). Et fag i moderniteten. Danskfagets didaktiske diskurser. Ph.d.-afhandling. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik. Syddansk Universitet

Krogh, E. (2006). Danskfaget i moderniteten. I Ongstad, S. (red.). Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Oslo: Universitetsforlaget

Kumar, S.; Johnson, M. (2017). Mentoring doctoral students online: mentor strategies and challenges. Mentoring and Tutoring: Partnership in Learning, 25(2), 202-222

Kumar, S.; Johnson, M (2019). Online mentoring of dissertations: the role of structure and support, Studies in Higher Education, 44:1, 59-71: DOI: 10.1080/03075079.2017.1337736

Lee, A. 2008. How are Doctoral Students Supervised? Concepts of Doctoral Research Supervision. Studies in Higher Education 33: 267–81. doi: 10.1080/03075070802049202

Leners, D.W, Sitzman, K. Graduate student perceptions: feeling the passion of caring online. Nurs Educ Perspect. 2006 Nov-Dec;27(6):315-9.

Lillis, T. (2009). Bringing Writers’ Voices to Writing Research: Talk around Texts. I Carter, A., Lillis, T. & Parkin, S. (red.). Why Writing Matters: Issues of Access and Identity in Writing Research and Pedagogy. Studies in Written Language and Literacy, 12 (169-187). Amsterdam: Benjamins.

Læreplan Studieområdet – hhx 2017: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/hhx/studieomraadet-hhx-august-2017-ua.pdf

Læreplan Studieområdet – htx 2017: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/htx/studieomraadet-htx-august-2017-ua.pdf

Læreplan Studieretningsprojektet – stx 2017: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/studieretningsprojektet-stx-august-2017-ua.pdf

Maor, D., Ensor, J,; Fraser, B. (2015), Doctoral supervision in virtual spaces: A review of research of web-based tools to develop collaborative supervision. Higher Education Research and Development, 35(1), 172-188: doi: 10.1080/07293360.2015.1121206

Maxwell, T.W.; Smyth, R. (2011). Higher Degrees Research Supervision: From Practice towards Theory. Higher Education Research and Development 30(2), 219-231

McAlpine, L. & Norton, J. (2006). Reframing our approach to doctoral programs: an integrative framework for action and research. Higher Education Research & Development, 25 (1), 3-17, doi: 10.1080/07294360500453012

McGuinness, C. (2020). Educating at a Distance: A Redistribution of Roles. Retrieved December 23, 2020 from https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/ase.pdf

Ongstad, S. (2006). Fag i endring. Om didaktiktisering af kunnskap. I Ongstad, S. (red.). Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Oslo: Universitetsforlaget

Park, C. (2005). War of Attrition: Patterns of non-completion amongst postgraduate research students. Higher Education Review, 38(1), 48–53.

Peck, L.; Stefaniak, J. E. & Shah, S. J. (2018). The Correlation of Self-Regulation and Motivation with Retention and Attrition in Distance Education. Quarterly Review of Distance Education, 19(3), 1-15

Power, M.; Vaughan, N.(2010). Redesigning Online Learning for International Graduate Seminar Delivery. Journal of Distance Education = Revue de L'enseignement à Distance, 24(2).

Qvortrup, A. (2018). Dialogen mellem almendidaktik og fagdidaktik – komplementaritet og eklekticisme som didaktiske kernebegreber. I Christensen, T.; Elf, N.; Hobel, P.; Qvortrup, A. & Troelsen, S. (red.). Didaktik i udvikling (s. 29-43). Århus: Klim

Qvortrup, A. (2020a). Gymnasiet anno 2019. I Qvortrup, A. (red.). Gymnasiet i udvikling (s. 19-46). København: Hans Reitzels forlag

Qvortrup, A. (2020b). Gymnasiet i den historiske Corona-tid – et elevperspektiv: https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/ikv/centre/cfs/rapport.pdf

Qvortrup, A.; Zeuner, L. & Raae, P.H. (2017). Vejen til reformen 2017 – reformeringsprocesser i gymnasiet. Gympæd 2.0 17: 8-11

Rademaker, L. L., Duffy, J., Wetzler, E., & Zaikina-Montgomery, H. (2016). Chair perceptions of trust between mentor and mentee in online doctoral dissertation mentoring. Online Learning, 20(1), 1-13. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1096384

Riessman, C.K. (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Tladi, L. S. (2017). Perceived Ability and Success: Which Self-Efficacy Measures Matter? A Distance Learning Perspective. Open Learning, 32(3), 243-261

Vejledning Studieretningsprojektet – stx 2020: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/stx/201028-studieretningsprojektet-stx-vejledning-ua.pdf

Vejledning Studieområdet – hhx 2020: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-vejledninger-til-laereplaner/hhx/201026-studieområdet-hhx-vejledning-oktober-2020.pdf

Vejledning Studieområdet – htx 2019: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/htx/studieomraadet-htx-vejledning-marts-2019-ua.pdf

Wang, Y.; Peng, H.; Huang, R.; Hou, Y. & Wang, J. (2008). Characteristics of Distance Learners: Research on Relationships of Learning Motivation, Learning Strategy, Self-Efficacy, Attribution and Learning Result. Open Learning, 23(1), 17-28

Wichmann-Hansen, G.; Eika, B.;Mørcke, A. M. (2007). Hvad findes der af litteratur om vejledning? – Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 2(3), 11-19: https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5636

Wisker, G. (2005). The good supervisor. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Yob, I., Crawford, L. (2012). Conceptual framework for mentoring doctoral students. HLRC. Higher Learning Research Communications, 2(2), 34-47.

Yao, J.; Rao, J.; Jiang, T. & Xiong, C. (2020): What Role Should Teachers Play in Online Teaching during the COVID-19 Pandemic? Evidence from China (March 31, 2020). Sci Insigt Edu Front 2020; 5(2), 517-524. Retrieved March 26, 2021 from: https://ssrn.com/abstract=3565608

Yin, R. K. (2003). Case Study Research, Design and Methods, Third Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications

Downloads

Publiceret

2021-11-23

Citation/Eksport

Bang-Larsen, A., & Qvortrup, A. (2021). Virtuel vejledning under Corona-krisen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 14(24). https://doi.org/10.7146/lom.v14i24.124959