Online Peer feedback

Anvendelsen af Peergrade i universitetsundervisningen

Forfattere

  • Karen Louise Møller, Specialkonsulent Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
  • Mette Løvschal, PhD, Lektor Afdeling for arkæologi og kulturarvsstudier, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lom.v12i22.114504

Nøgleord:

peer feedback

Resumé

Peergrade er et digitalt redskab, der kan anvendes til at understøtte peer feedback aktiviteter. I denne artikel beskrives anvendelsen af redskabet i universitetsundervisning, nærmere betegnet i faget Forhistorisk Arkæologi II på Aarhus Universitet. Aktiviteterne var ikke obligatoriske, men de forbedrede portfolio-opgaver indgik i de studerendes individuelle eksamensportfolio, der blev afleveret forud for mundtlig eksamen i faget. Vi beskriver de studerendes oplevelser på baggrund af deres svar på spørgeskema og deltagelse i fokusgruppeinterview.  Vi slutter af med anbefalinger for brug af peer feedback aktiviteter med Peergrade i universitetsundervisning.

Referencer

Cho, K., & MacArthur, C. (2010). Student revision with peer and expert reviewing. Learning and Instruction, 20(4), 328–338. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2009.08.006

Dalsgaard, Christian, & Paulsen, M. F. (2009). Transparency in Cooperative Online Education. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(3).

Dlu, R. and Bol, L., (2007). A comparison of anonymous versus identifiable e-peer review on college student writing performance and the extent of critical feedback. Journal of Interactive Online Learning, 6(2), pp. 100-115.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81-112.

Hvass, H., & Heger, S. (2018). Brugbar peer feedback: Instruktion og træning, før de studerende selv skal give og modtage. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 13(25), 59-70. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/97052

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag.

Løvschal, M (2018). Peer feedback med Peergrade. AU Educate: http://educate.au.dk/praksiseksempler/peer-feedback/peer-feedback-med-Peergrade/

Lundstrom, K. and Baker, W. (2009). To give is better than to receive: The benefits of peer review to the reviewer's own writing. Journal of Second Language Writing, 18(1), pp. 30-43.

Nicol, D. 2010. “From Monologue to Dialogue: Improving Written Feedback in Mass Higher Education.” Assessment & Evaluation in Higher Education 35(5): 501–517

Reddy, Y.M. and Andrade, H., 2010. A review of rubric use in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(4), pp. 435-448.

Van Gennip, N.A.E., Segers, M.S.R. and Tillema, H.H., 2009. Peer assessment for learning from a social perspective: The influence of interpersonal variables and structural features. Educational Research Review, 4(1), pp. 41-54.

Vanderhoven, E., Raes, A., Montrieux, H., Rotsaert, T., & Schellens, T. (2015). What if pupils can assess their peers anonymously? A quasi-experimental study. Computers & Education, 81, 123-132.

Downloads

Publiceret

2020-04-22

Citation/Eksport

Møller, K. L., & Løvschal, M. (2020). Online Peer feedback: Anvendelsen af Peergrade i universitetsundervisningen. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(22). https://doi.org/10.7146/lom.v12i22.114504

Nummer

Sektion

Artikler uden for tema