Demens og Virtual Reality – Et brugercentreret design

  • Zoe Zachariassen Københavns Professionshøjskole
  • Sune Buch-Sloth Rødovre Kommune
  • Kenneth Hansen Københavns Professionshøjskole

Resumé

Tema. Artiklen sigter mod at skabe en række af designprincipper, der kan anvendes i fremtidig forskning i anvendelsen af VR til borgere med demens. Dette sker på baggrund af en række projekter i Rødovre kommune, som alle har bygget videre på samme VR-koncept til borgere med demens. Fokus. Med Design-Based Research som ramme fokuserer artiklen på metoder som brugercentreret design, brugertests og inddragelse af den praksis hvori teknologien skal anvendes. VR-konceptet tager derfor udgangspunkt i både plejepersonalet og borgerne med demens og inddrager dem, for at kunne skabe et praktisk anvendeligt koncept og design. Konklusion. På baggrund af den afsluttende afprøvning konkluderer artiklen at have fundet et praktisk anvendeligt interaktionsdesign, som i sig selv åbner op for anvendelse af VR-udstyr i en praksisnær kontekst. Disse består bl.a. af behovet for planlagte arbejdsgange, VR-briller med indbygget lyd og en ekstern skærmenhed til personalet.

Forfatterbiografier

Zoe Zachariassen, Københavns Professionshøjskole

Cand. It.

Sune Buch-Sloth, Rødovre Kommune

Cand. Scient. Soc.

Kenneth Hansen, Københavns Professionshøjskole

Cand. Pæd. IT-Didaktisk Design

Referencer

Amiel, T., & Reeves, T. C. (2008). Design-Based Research and Educational Technology: Rethinking Technology and the Research Agenda. Journal of Educational Technology & Society, 11(4).

Andresen, M. (2017). Virtual brille til plejehjemsbeboere med middelsvær til svær demens. Professionshøjskolen Metropol og Rødovre Kommune.

Barab, S., & Squire, K. (2004). Design-Based Research: Putting a Stake in the Ground. Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1–14. https://doi.org/10.1207/s15327809jls1301_1

Bolter, J. D., & Grusin, R. (2000). Remediation: understanding new media (6. Nachdr). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Caglio, M., Latini-Corazzini, L., D’agata, F., Cauda, F., Sacco, K., Monteverdi, S., … Geminiani, G. (2009). Video game play changes spatial and verbal memory: rehabilitation of a single case with traumatic brain injury. Cognitive Processing, 10(S2), 195–197. https://doi.org/10.1007/s10339-009-0295-6

Christensen, O., Gynther, K., & Petersen, T. B. (2012). Design-Based Research – introduktion til en forskningsmetode i udvikling af nye E-læringskoncepter og didaktisk design medieret af digitale teknologier. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 5(9). https://doi.org/10.7146/lom.v5i9.6140

Collins, A., Joseph, D., & Bielaczyc, K. (2004). Design Research: Theoretical and Methodological Issues. Journal of the Learning Sciences, 13(1), 15–42. https://doi.org/10.1207/s15327809jls1301_2

Coyle, H., Traynor, V., & Solowij, N. (2015). Computerized and Virtual Reality Cognitive Training for Individuals at High Risk of Cognitive Decline: Systematic Review of the Literature. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 23(4), 335–359. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2014.04.009

Dalgarno, B., & Lee, M. J. W. (2010). What are the learning affordances of 3-D virtual environments? British Journal of Educational Technology, 41(1), 10–32. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x

Damasio, A. R. (2000). The feeling of what happens: body and emotion in the making of consciousness (1. Harvest ed). San Diego, CA: Harcourt.

Davison, T. E., Nayer, K., Coxon, S., de Bono, A., Eppingstall, B., Jeon, Y.-H., … O’Connor, D. W. (2016). A personalized multimedia device to treat agitated behavior and improve mood in people with dementia: A pilot study. Geriatric Nursing (New York, N.Y.), 37(1), 25–29. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2015.08.013

Flynn, D., van Schaik, P., Blackman, T., Femcott, C., Hobbs, B., & Calderon, C. (2003). Developing a Virtual Reality–Based Methodology for People with Dementia: A Feasibility Study. CyberPsychology & Behavior, 6(6), 591–611. https://doi.org/10.1089/109493103322725379

Fowler, C. (2015). Virtual reality and learning: Where is the pedagogy?: Learning activities in 3-D virtual worlds. British Journal of Educational Technology, 46(2), 412–422. https://doi.org/10.1111/bjet.12135

García-Betances, R. I., Jiménez-Mixco, V., Arredondo, M. T., & Cabrera-Umpiérrez, M. F. (2015). Using Virtual Reality for Cognitive Training of the Elderly. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementiasr, 30(1), 49–54. https://doi.org/10.1177/1533317514545866

Löwgren, J., & Stolterman, E. (2007). Thoughtful interaction design: a design perspective on information technology. Cambridge, Mass: MIT Press.

Majgaard, G., & Lyk, P. (2015). Tema 2: På rejse med Virtual Reality i billedkunst - Erfaringslæring gennem kombineret fysisk og virtuel modelbygning. Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 8(14). https://doi.org/10.7146/lom.v8i14.21985

Manera, V., Chapoulie, E., Bourgeois, J., Guerchouche, R., David, R., Ondrej, J., … Robert, P. (2016). A Feasibility Study with Image-Based Rendered Virtual Reality in Patients with Mild Cognitive Impairment and Dementia. PLOS ONE, 11(3), e0151487. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151487

McEwen, D., Taillon-Hobson, A., Bilodeau, M., Sveistrup, H., & Finestone, H. (2014). Two-week virtual reality training for dementia: Single case feasibility study. Journal of Rehabilitation Research and Development, 51(7), 1069–1076. https://doi.org/10.1682/JRRD.2013.10.0231

Mirelman, A., Rochester, L., Maidan, I., Del Din, S., Alcock, L., Nieuwhof, F., … Hausdorff, J. M. (2016). Addition of a non-immersive virtual reality component to treadmill training to reduce fall risk in older adults (V-TIME): a randomised controlled trial. The Lancet, 388(10050), 1170–1182. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31325-3

Murray, J. H. (1998). Hamlet on the holodeck: the future of narrative in cyberspace. Cambridge, Mass: MIT Press.

Nationalt videnscenter for demens. (u.å.). Hvad er demens? [website]. Hentet fra http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/hvad-er-demens/

Poulsen, R. J., Date, A., & Geisling, P. Q. (2016, december 4). 83-årige Elisabeth er stærkt dement: Genoplever fortid igennem Virtual Reality. DR.dk. Hentet fra https://www.dr.dk/nyheder/indland/video-83-aarige-elisabeth-er-staerkt-dement-genoplever-fortid-igennem-virtual

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). Interaction design: beyond human-computer interaction (Fourth edition). Chichester: Wiley. Hentet fra http://astro.uchicago.edu/cosmus/Daniela/viz_research/viz%20papers/VIRTUAL_EDUCATION/winn_1993.pdf

Slater, M. (1999). Measuring Presence: A Response to the Witmer and Singer Presence Questionnaire. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 8(5), 560–565. https://doi.org/10.1162/105474699566477

Slater, M. (2003). A Note on Presence Terminology. Presence Connect, (3). Hentet fra http://www0.cs.ucl.ac.uk/research/vr/Projects/Presencia/ConsortiumPublications/ucl_cs_papers/presence-terminology.htm

Sundheds- og ældreministeriet. (2018). Ny National handleplan for demens. Hentet fra https://www.sum.dk/Aeldre/Demens-i-Danmark/Ny_national_handlingsplan.aspx

Vinther-Høj, C., & Johansen, C. S. (2016). Redesign af VR oplevelsen i en velfærdsteknologisk kontekst. IT-Universitetet, København.

vrnews.dk. (2018, maj 1). Salget af Oculus Go er nu officielt skudt igang. Hentet fra https://vrnews.dk/salget-oculus-go-officielt-skudt-igang/

Waterworth, J. A., & Riva, G. (2014). Feeling present in the physical world and in computer-mediated environments. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan.

Winn, W. (1993). A Conceptual Basis for Educational Applications of Virtual Reality (No. TR-93–9). Human Interface Technology Laboratory, Washington Technology Center, University of Washington.

Publiceret
2019-03-29
Citation/Eksport
Zachariassen, Z., Buch-Sloth, S., & Hansen, K. (2019). Demens og Virtual Reality – Et brugercentreret design. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 12(20), 28. https://doi.org/10.7146/lom.v11i20.109712