Nyeste nummer

Årg. 17 Nr. 29 (2024): Motivation, agens og teknologi
					Se Årg. 17 Nr. 29 (2024): Motivation, agens og teknologi

Redaktør: Roland Hachmann, rhac@ucsyd.dk, UCSYD
Redaktør: Maria Hvid Stenalt, mariahs@ikl.aau.dk, Aalborg Universitet


På hvilken måde understøtter digitale teknologier og teknologistøttet undervisning studerendes agens eller handlekraft? Kan man overhovedet designe et digitalt miljø, der understøtter studerendes handlekraft? På hvilken måde påvirker vores tænkning om de studerendes handlekraft de digitale miljøer, der etableres, og de digitale teknologier, der indkøbes til teknologiunderstøttet undervisning? Hvilken handlekraft har undervisere i teknologiunderstøttet undervisning? Hvad er deres motivation for at anvende digitale teknologier, og hvordan kan man øge underviseres motivation i forhold til at inddrage. Hvad sker der i et digitalt miljø, hvor de studerende ikke er motiverede til at deltage? Hvad karakteriserer et sådant miljø?

I dette temanummer af LOM er vi interesseret i bidrag, der fokuserer på relationen mellem digitale teknologier og miljøer og undervisere eller studerendes motivation eller handlekraft. Vi efterspørger forskningsartikler, der teoretisk og empirisk undersøger og forholder sig kritisk-konstruktivt til disse sammenhænge på mikro, meso eller makroniveau og særligt på de videregående uddannelser. Artikler kan både tage udgangspunkt i eksisterende forskning og cases, evalueringer af effekter og kvalitet i forhold til uddannelsesmæssige udfordringer, didaktiske nytænkninger og eksperimenter, der på forskellig vis drejer sig om motivation, agens og digitale teknologier.

Publiceret: 08-03-2024

Redaktionelt

Artikler uden for tema

Se alle numre

Læring og Medier (LOM) er et elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.