Om

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund er et tværvidenskabeligt tidsskrift med medicinsk antropologi som omdrejningspunkt.

Tidsskriftet har til formål at fremme og udvikle den forskning, der ligger i grænsefeltet mellem humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

Tidsskriftet ønsker dermed at være et forum, hvor disse fag kan mødes og inspirere hinanden, epistemologisk, metodisk og teoretisk. Tidsskriftet vil formidle de stadigt voksende faglige samarbejds- og forskningsinitiativer, der foregår i det nævnte grænsefelt, og som bidrager til teoretisk udvikling af sundhedsfaglige tematikker.

Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse for forskning i sygdom og samfund og i særlig grad til forskere og praktikere i det sundhedsfaglige felt.

Indsend en artikel                          Foreslå et temanummer

Nyeste nummerÅrgang/Bind 22, Nr. 40 (2024): Omsorg Under Forandring 1

Publiceret juni 25, 2024

##issue.tableOfContents##

Indholdsfortegnelse

Introduktionsartikler

Originalartikler

Essays

Se alle numre