Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Medialiseret forældreskab i overgangen til familielivet - Teoretiske refleksioner

Maja Sonne Damkjær

Abstract


Digitale medier gennemsyrer familielivet og bidrager til at ændre praksisser, kommunikationsformer og relationer (Clark 2013; Hjarvard 2013; Livingstone & Ranjana 2010). Trods forholdet mellem medier og familie nyder stigende bevågenhed ved vi ikke meget om, hvordan medierne er flettet ind i forældreskabet. Dette underbelyste aspekt er fokus i mit forskningsprojekt, der undersøger digitale mediers rolle i overgangen til forældreskabet. Dette paper præsenterer projektets teoretiske fundament.


Full Text:

Abstract (Dansk)


This website uses cookies to allow us to see how the site is used. The cookies cannot identify you or any content at your own computer.
OK