DEN MENNESKELIGE STEMME – psykologi og psykodynamisk stemmeterapi

  • Sanne Storm Aalborg Universitet Landsygehuset, Psykiatrisk hospital i Tórshavn, Færøerne
Nøgleord: Musik og psykologi, Stemmeterapi

Resumé

Artiklen beskriver, hvorledes DEN MENNESKELIGE STEMME, ud fra et psykologisk perspektiv, kan anvendes som et konkret psykoterapeutisk redskab i form af PSYKODYNAMISK STEMMETERAPI. Når man flytter fokus fra ordenes betydning til i stedet at LYTTE til den menneskelige stemme, fremstår LYDSTEMMEN som et selvstændigt udtryk bag ved ordene: et orienterende og informerende objekt i sig selv, der formidler klientens psykiske tilstand. Den psykologiske forståelse af og tilgang til DEN MENNESKELIGE STEMME, fænomenet AT LYTTE OG VÆRE OPMÆRKSOM, samt AT LADE SIG LYDE præsenteres i artiklen. Endvidere retter artiklen opmærksomheden mod den gruppe mennesker, der oplever og udtrykker deres aktuelle psykiske tilstand ud fra et mere KROPSLIGT PERSPEKTIV, og den udfordrer dermed overvejelserne omkring valget af behandlingstilbud. En udførlig case study illustrerer arbejdet med psykodynamisk stemmeterapi.

Forfatterbiografi

Sanne Storm, Aalborg Universitet Landsygehuset, Psykiatrisk hospital i Tórshavn, Færøerne

Sanne Storm, cand.mag. i musikterapi. Uddannet i Roy Hart-stemmetræning. Ansat som musikterapeut ved Landsygehuset, Psykiatrisk hospital i Tórshavn, Færøerne. Ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet

Publiceret
2007-07-31
Citation/Eksport
Storm, S. (2007). DEN MENNESKELIGE STEMME – psykologi og psykodynamisk stemmeterapi. Psyke & Logos, 28(1), 31. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8381