KØN, ‘ONDE CIRKLER’ OG (DIS)EMPOWERMENT – Om samfundsmæssige og personlige betydninger af voldtægt

Forfattere

  • Bodil Pedersen Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter
  • Christel Stormhøj Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter

Nøgleord:

Demokrati, Seksuelle overgreb

Resumé

Empirisk trækker artiklen på en undersøgelse af personlige perspektiver hos kvinder, der har henvendt sig til Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre.

Kønnetheden ved personlige og almene samfundsmæssige aspekter af seksualiserede overgrebs betydninger undersøges oftest ikke eksplicit i psykologien. Ligeledes udelades eller fordrejes kønnetheden tit i folkepsykologiske diskurser om emnet.

Derfor ønsker vi at undersøge, hvorledes betydninger af køn, magt og deltagelse er relaterede i de almene og personlige betydninger dette psykosociale problem får. Det vil sige, at vi bidrager til undersøgelsen af: 1) Det relative kønsdominans-undertrykkelsesforhold og dets forbindelse til risikoen for, at kvinder bliver udsat for seksualiserede overgreb. 2) Risikoens betydninger for kvinder, samt 3) De betydninger konkrete overgreb og de konkrete, situerede udformninger af almene samfundsmæssige betingelser kan få for de kvinder, der udsætte for dem.

Analysen peger bl.a. på, at betingelserne kan indgå i »onde cirkler «, der udbygger den afmagt, kvinderne udsættes for i og med selve overgrebet. Analysen fremhæver således nødvendigheden af at begribe forholdet mellem køn, overgreb, deltagelsesmuligheder og (dis)empowerment. Således kan den undgå at bidrage til de »onde cirkler« gennem individualiseringer og patologiseringer af de berørte, hvilket også vil sige at bidrage til disempowerment. Analysen kan derimod bidrage til de udsatte kvinders empowerment i form af bl.a. mere inkluderende støtteinitiativer, der fremmer kvinders individuelle og kollektive muligheder for at overskue, kontrollere og håndtere forskellige slags ressourcer.

Forfatterbiografier

Bodil Pedersen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter

Bodil Pedersen er lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter. Cand. psych. Og specialist i psykoterapi og supervision.

Christel Stormhøj, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter

Christel Stormhøj er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter. Mag. art. i kultursociologi og ph.d. i sociologi

Downloads

Publiceret

2006-07-31

Citation/Eksport

Pedersen, B., & Stormhøj, C. (2006). KØN, ‘ONDE CIRKLER’ OG (DIS)EMPOWERMENT – Om samfundsmæssige og personlige betydninger af voldtægt. Psyke &Amp; Logos, 27(1), 34. Hentet fra https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8299

Nummer

Sektion

Artikler