Årg. 42 Nr. 117 (2014): Historiens genkomst

					Se Årg. 42 Nr. 117 (2014): Historiens genkomst

Interessen for historien kommet igen. I dette temanummer ønsker vi at sætte fokus på den aktuelle historierefleksion i litteratur, film og medier og i filosofi, politik, historieskrivning og museumsindretning mv. Hvordan ser historiens nye former ud og hvorfor? Hvilke medier og æstetiske strategier er relevante? Kan man lave sammenhængende fortællinger eller opleves historiens erfaringer i dag så grænsesprængende eller fragmentariske, at man må tage andre former i brug? Skal man forstå eller opleve historien?

Redaktører K&K 117
Jacob Bøggild og Karen-Margrethe Simonsen

Publiceret: 2014-06-27

Forord

Artikler

Om forfatterne