Forståelse i forskningsbaseret undervisning – især i relation til humanog samfundsvidenskab

Forfattere

  • Merete wiberg Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v6i10.5561

Resumé

I artiklen vil der på baggrund af en sammenligning af to paradigmer inden for uddannelsestænkning – en angelsaksisk curriculumtænkning (eksemplificeret ved John Biggs) og en kontinental didaktisk tænkning (eksemplificeret ved Wolfgang Klafki) – blive diskuteret forskelle mellem beskrivelser af idealer for studerendes forståelse med henblik på en diskussion
af, hvad det vil sige at forstå i forskningsbaseret undervisning. Der vil blive argumenteret for, at der skal være en ontologisk dimension på to planer til stede i forskningsbaseret forståelse.

Downloads

Publiceret

2011-03-01

Citation/Eksport

wiberg, M. (2011). Forståelse i forskningsbaseret undervisning – især i relation til humanog samfundsvidenskab. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 6(10), 58–63. https://doi.org/10.7146/dut.v6i10.5561

Nummer

Sektion

Videnskabelig artikel