Forståelse i forskningsbaseret undervisning – især i relation til humanog samfundsvidenskab

Merete wiberg

Resumé


I artiklen vil der på baggrund af en sammenligning af to paradigmer inden for uddannelsestænkning – en angelsaksisk curriculumtænkning (eksemplificeret ved John Biggs) og en kontinental didaktisk tænkning (eksemplificeret ved Wolfgang Klafki) – blive diskuteret forskelle mellem beskrivelser af idealer for studerendes forståelse med henblik på en diskussion
af, hvad det vil sige at forstå i forskningsbaseret undervisning. Der vil blive argumenteret for, at der skal være en ontologisk dimension på to planer til stede i forskningsbaseret forståelse.

Fuld tekst:

PDF


KONTAKT redaktionen for Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

Dansk Universitetspædagogisk Netværks hjemmeside, DUN-net.dk

 

ISSN-nummer: 2245-1374

Hostet af Det Kgl. Bibliotek