Effektive budskaber og kanaler til at motivere børnehaveforældre til at engagere sig i boldforeninger

Forfattere

  • Laura Emilie Milsø Westphal Stephensen
  • Marlene Rosager Lund Pedersen

Resumé

De danske boldspilsforbund har fokus på at rekruttere 3-6-årige børn til boldforeningerne for at inkludere dem i foreningsidrætten. Artiklen undersøger, hvilke faktorer der motiverer børnehaveforældre til at engagere sig i boldforeninger med deres børn. Interviews med Volleyball Danmark og DBU blev udført, suppleret med forældreinterviews. Resultaterne viste, at pædagogerne var en vigtig kommunikationskanal til forældrene. Klar kommunikation med fokus på bevægelsesglæde, legende tilgang, inklusion af piger, varierede kommunikationskanaler og forståelse af forældrenes præferencer var vigtige faktorer for forældrenes engagement. Boldforeninger bør bygge relationer med pædagoger, tydeligt formidle deres tilbud, fremhæve bevægelsesglæden og bruge forskellige kanaler for effektivt at nå børnehaveforældre.

Forfatterbiografier

Laura Emilie Milsø Westphal Stephensen

Cand.scient i Idræt og Sundhed

Marlene Rosager Lund Pedersen

Post.Doc, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Forskningsenheden Active Living

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Referencer

Barnett, L. M., van Beurden, E., Morgan, P. J., Brooks, L. O., & Beard, J. R. (2009). Childhood Motor Skill Proficiency as a Predictor of Adolescent Physical Activity. Journal of adolescent health, 44(3), 252-259. doi:10.1016/j.jadohealth.2008.07.004

Bornstein, M. H., Hahn, C.-S., & Suwalsky, J. T. D. (2013). Physically Developed and Exploratory Young Infants Contribute to Their Own Long-Term Academic Achievement. Psychological science, 24(10), 1906-1917. doi:10.1177/0956797613479974

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa

Brian, A., Miedema, S. T., Johnson, J. L., & Chica, I. (2021). A Comparison of the Fundamental Motor Skills of Preschool-Aged Children With and Without Visual Impairments. Adapt Phys Activ Q, 38(3), 349-358. doi:10.1123/apaq.2019-0157

Brixval, C. S., Svendsen, M., & Holstein, B. E. (2011). Årsrapport for børn indskolet i 2009/10 og 2010/11 fra Databasen Børns Sundhed:Motoriske vanskeligheder: Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed.

Chen, C., Sellberg, F., Ahlqvist, V. H., Neovius, M., Christiansen, F., & Berglind, D. (2020). Associations of participation in organized sports and physical activity in preschool children: a cross-sectional study. BMC Pediatrics, 20(1), 328-328. doi:10.1186/s12887-020-02222-6

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130. doi:10.1207/s15430421tip3903_2

Davids, E. L., Roman, N. V., & Leach, L. (2017). The link between parenting approaches and health behavior: A systematic review. Journal of human behavior in the social environment, 27(6), 589-608. doi:10.1080/10911359.2017.1311816

DBU. (2023). Bold & Bevægelse, motorik, leg & læring for 2-4 årige. Dansk Boldspil Union.

Gu, Y., Chen, Y., Ma, J., Ren, Z., Li, H., & Kim, H. (2021). The Influence of a Table Tennis Physical Activity Program on the Gross Motor Development of Chinese Preschoolers of Different Sexes. International journal of environmental research and public health, 18(5), 2627. doi:10.3390/ijerph18052627

Harlow, M., & Fraser-Thomas, J. (2023). Describing early years sport: take-up, pathways, and engagement patterns amongst preschoolers in a major Canadian city. Sport in society, ahead-of-print(ahead-of-print), 1-23. doi:10.1080/17430437.2023.2234306

Harlow, M., Wolman, L., & Fraser-Thomas, J. (2020). Should toddlers and preschoolers participate in organized sport? A scoping review of developmental outcomes associated with young children's sport participation. International review of sport and exercise psychology, 13(1), 40-64. doi:10.1080/1750984X.2018.1550796

Henriksen, C. (2001). Modeller for kommunikation og Public Relations. Roskilde Universitetsforlag. Frederiksberg.

Kvale, S. (1998). InterView: en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Tematisering og design af interviewundersøgelse. I Interview - det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Hans Reitzels forlag. København.

Logan, K., Cuff, S., Council On Sports, M., & Fitness. (2019). Organized Sports for Children, Preadolescents, and Adolescents. Pediatrics (Evanston), 143(6), 1. doi:10.1542/peds.2019-0997

Lubans, D. R., Morgan, P. J., Cliff, D. P., Barnett, L. M., & Okely, A. D. (2010). Fundamental Movement Skills in Children and Adolescents: Review of Associated Health Benefits. Sports medicine (Auckland), 40(12), 1019-1035. doi:10.2165/11536850-000000000-00000

McKenzie, T. L., Sallis, J. F., Broyles, S. L., Zive, M. M., Nader, P. R., Berry, C. C., & Brennan, J. J. (2002). Childhood Movement Skills: Predictors of Physical Activity in Anglo American and Mexican American Adolescents? Research quarterly for exercise and sport, 73(3), 238-244. doi:10.1080/02701367.2002.10609017

Ohlsson, A. (2016). Grundlæggende kommunikationsmodeller. I J. Helder, & J. Lautrup Nørgaard, Kommunikationsteori en grundbog (s. 57-76). Hans Reitzels Forlag.

Pant, S. W., & Pedersen, T. P. (2018). Sundhedsprofil for børn født i 2016 fra Databasen Børns Sundhed. Retrieved from Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed, SDU:

Pereira, A. I., & Barros, L. (2019). Parental Cognitions and Motivation to Engage in Psychological Interventions: A Systematic Review. Child psychiatry and human development, 50(3), 347-361. doi:10.1007/s10578-018-0852-2

Ridgway, C. L., Ong, K. K., Tammelin, T. H., Sharp, S., Ekelund, U., & Jarvelin, M.-R. (2009). Infant motor development predicts sports participation at age 14 years: northern Finland birth cohort of 1966. PLOS ONE, 4(8), e6837-e6837. doi:10.1371/journal.pone.0006837

Sutapa, P., Pratama, K. W., Rosly, M. M., Ali, S. K. S., & Karakauki, M. (2021). Improving Motor Skills in Early Childhood through Goal-Oriented Play Activity. Children (Basel), 8(11), 994. doi:10.3390/children8110994

Telford, R. M., Olive, L. S., & Telford, R. D. (2022). The effect of a 6-month physical literacy intervention on preschool children's gross and fine motor skill: The Active Early Learning randomised controlled trial. Journal of science and medicine in sport, 25(8), 655-660. doi:10.1016/j.jsams.2022.04.009

Vandorpe, B., Vandendriessche, J., Vaeyens, R., Pion, J., Matthys, S., Lefevre, J., . . . Lenoir, M. (2011). Relationship between sports participation and the level of motor coordination in childhood: A longitudinal approach. Journal of science and medicine in sport, 15(3), 220-225. doi:10.1016/j.jsams.2011.09.006

Victoria Harlow, M., Bassett-Gunter, R., & Fraser-Thomas, J. (2022). Exploring parents', coaches', and children's experiences and perceived outcomes in preschooler sport. Qualitative research in sport, exercise and health, 14(4), 668-685. doi:10.1080/2159676X.2021.1965012

Volleyball_Danmark. (2023). Ramasjang - for alle krudtugler mellem 3-6 år. Hentet fra Volleyball Danmark: https://volleyball.dk/kidsvolley-og-ungdomsvolleyball/ramasjang. Set den 1. juni 2023.

Små børn spiller fodbold

Downloads

Publiceret

2024-04-18

Citation/Eksport

Westphal Stephensen, L. E. M., & Lund Pedersen , M. R. (2024). Effektive budskaber og kanaler til at motivere børnehaveforældre til at engagere sig i boldforeninger. Forum for Idræt, 39, 30–56. Hentet fra https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/144839

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt