Motionsfodbold og medborgerskab

Fodbold og samskabelse som ramme for udvikling af medborgerskab hos udsatte drenge

  • Knud Ryom, Postdoc Institut for Folkesundhed, Sektion for Sundhedsfremme, AU
  • Reinhard Stelter, Professor Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Resumé

Artiklen sætter fokus på motionsfodbold og udvikling af medborgerskab hos udsatte drenge. Artiklen tager udgangspunkt i et community psykologisk projekt, afviklet på Ydre Nørrebro, København. Projektet inkluderede 45 drenge (12-16 år), en lokal folkeskole, en lokal fodboldforening og forskere fra Center for Holdspil og Sundhed. Multiple metoder blev benyttet. Studiets resultater peger på, at motionsfodbold påvirker udviklingen af empowerment og præger medborgerskab i kraft af: a) Den positive betydning fodbold har for drengene, b) Mulighederne for en afvekslende hverdag, c) Forpligtelse og disciplin og d) Motivation. Endvidere synes en samskabende tilgang at have stor betydning for drengenes udvikling af medborgerskab.

Forfatterbiografier

Knud Ryom, Postdoc, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sundhedsfremme, AU

KNUD RYOM er ansat som Postdoc på Institut for Folkesundhed, Sektion for Sundhedsfremme og Befolkningssundhed, Aarhus Universitet. Hans forskningsinteresse er idrætspsykologi og folkesundhed. Han er tidligere formand for Dansk Idrætspsykologisk Forum (2015-2019) og medlem af EMCC Danmarks bestyrelse (2016-2018). Han har en særlig interesse er fysisk aktivitet, inaktivitet, foreninger, samt unge og foreninger. Endvidere er han sportspsykologisk konsulent for Danmarks Ishockey Union, knyttet til ungdomslandshold og
senior landshold.

Reinhard Stelter, Professor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

REINHARD STELTER er professor i idræts- og coachingpsykologi på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Efteruddannelse i idrætspsykologi fra den Tyske Psykolog Akademi og akkred. coachingpsykolog i International Society for Coaching Psychology. Tidligere formand for Dansk Idrætspsykologisk Forum (1994-2004) og medlem i FEPSAC bestyrelsen (1999-2007). De sidste to årtier har Reinhard særligt arbejdet med udvikling af tredje generations coaching, som har ført til flere danske og udenlandske bogpublikationer og forskningsartikler.

Referencer

Agergaard, S. (2008). Unges idrætsdeltagelse og integration i idrætsforeninger i Århus Vest. Institut for Idræt, Århus Universitet.

Agergaard, S. (2013). Hvordan danske idrætsforeninger blev arenaer for etnisk integration. Integration gennem kroppen - Idræt, etnicitet og velfærdspolitik. S. Agergaard, & Bonde, H. København, Museum Tusculanums forlag: 63-81.

Agergaard, S. (2018). Rethinking sports and integration: developing a transnational perspective on migrants and descendants in sports. Routledge. Routledge Focus on Sport, Culture and Society. https://doi.org/10.4324/9781315266084

Asserhøj, T. L. (2017). Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud. København: Idrættens Analyseinstitut.

Bangsbo, J., Krustrup, P., Duda, J., Hillman, C., Andersen, L. B., Weiss, M., Williams, C. A., Lintunen, T., Green, K., Hansen, P. R., Naylor, P. J., Ericsson, I., Nielsen, G., Froberg, K., Bugge, A., Lundbye-Jensen, J., Schipperijn, J., Dagkas, S., Agergaard, S., von Seelen, J., Østergaard, C., Skovgaard, T., Busch, H. & Elbe, A. M. (2016). “The Copenhagen Consensus Conference 2016: children, youth, and physical activity in schools and during leisure time.” British Journal of Sports Medicine 50.

Biesta, G. J. J. (2013). Demokratilæring i Skole og Samfund - uddannelse, livslang læring og medborgerskabets politik. Aarhus, Forlaget Klim.

Bloemraad, I., Korteweg, A. en Yurdakul, G. (2008). “Citizenship and Immigration: Multiculturalism, assimilation and challenges to the nation state.” Annual Review of Sociology 34: 153-179.

Brinkmann, S. & Tanggaard, L., (2015). Kvalitative metoder: En grundbog. 2. red. København: Hans Reitzels Forlag.Christensen, G. (2006). Veje til Integration. København, SFI.

Halkier, B. (2015). Fokusgrupper. Kvalitative Metoder. En grundbog. S. Brinkmann, & Tanggaard, L. Latvia, Hans Reitzels Forlag: 137-151.

Johns, A., Mansouri, F., & Lobo, M. (2015). ”Religiosity, Citizenship and Belonging: The Everyday Experiences of Young Australian Muslims.” Journal of Muslim Minority Affairs 35(2): 171-190. DOI: 10.1080/13602004.2015.1046262

Kloos, B., Hill, J., Thomas, E., Wandersmann, A., Elias, M.J. & Dalton, J.H. (2012). Community Psychology. Linking Individuals and Communities. USA, Wadsworth. Cengage Learning.

Krustrup, P., & Krustrup, B. R. (2018). Football is medicine: It is time for patients to play! British Journal of Sports Medicine. doi:10.1136/bjsports-2018-099377

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). InterView. Introduktion til et håndværk. Latvia, Hans Reitzels Forlag.

Marsh, H. W. (1992). Self Description Questionnaire (SDQ) II: A theoretical and empirical basis for the measurement of multiple dimensions of adolescent self-concept. A test manual and research monograph. F. o. E. University of Western Sydney. Macarthur, New South Wales, Australia.

Mansouri, F. & Kirpitchenko, L. (2016). Practices of active citizenship among migrant youth: beyond conventionalities, Social Identities, 22:3, 307-323. DOI:10.1080/13504630.2015.1119680

Nielsen, G. (2013). The Usual Suspects - Daglig fysisk aktivitet og idrætsdeltagelse blandt børn med anden etnisk baggrund end dansk. Integration igennem kroppen - Idræt, etnicitet og velfærdspolitik. S. B. Agergaard, H. København, Museum Tusculanums Forlag: 131-159.

Orford, J. (2008). Community Psychology. Challenges, Controversies and Emerging Consensus. West Sussex, England, Wiley.

Ospina, S., Dodge, J., Foldy, E. G., & Hofmann-Pinilla, A. (2008). Taking the Action Turn: Lessons from Bringing Participation. SAGE Handbook of Action Reseach - Participative Inquiry and Practice. P. Reason, & Bradbury, H. UK, SAGE: 420-434.

Pfister, G. (2014). Sport in Migrant Communities: Transnational Spaces and Gender Relations. Beyond C. L. R. James: Shifting Boundaries of Race and Ethnicity in Sports. J. Nauright, Cobley, A. G., & Wiggins, D. K. Fayetteville, University of Arkansas Press. http://doi.org/10.2307/j.ctt1ffjdvg

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone - The Collapse and Revival of American Community. New York, Simon & Schuster.

Raudaskoski, P. (2015). Fokusgrupper. Kvalitative Metoder. En grundbog. S. Brinkmann, & Tanggaard, L. Latvia, Hans Reitzels Forlag: Hans Reitzels Forlag.

Ryom, K. (2017). Unge, holdspil og medborgerskab: Det dårlige selskab? Et lokalt aktionsforskningsprojekt på Ydre Nørrebro. Ph.D. afhandling. København: SL grafik.

Ryom, K., Andersen, M. M., & Stelter, R. (2017). Coaching at-risk youth in a school within a socially challenging environment. Improving Schools, 20(2), 143-160. https://doi.org/10.1177/1365480217694955

Ryom, K. (2018). Unge, holdspil og medborgerskab: Det dårlige selskab? Et lokalt aktionsforskningsprojekt på Ydre Nørrebro. Forum for Idræt, 28-40. https://doi.org/10.7146/ffi.v33i1.106492

Ryom, K., & Stelter, R. (2018). Idrætspsykologi med et community psykologisk afsæt: Erfaringer fra et socialt eksperiment i København, Danmark. I T. Haugen, & R. Høigaard (red.), Trender i idrettspykologisk forskning i Skandinavia (s. 121-143). Cappalen Akadenisk Publishing Company. https://doi.org/10.23865/noasp.39

Swantz, L. M. (2008). Particpatory Action Research as Practice. The SAGE Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. P. Reason, & Bradbury, H. Great Britain, SAGE Publications: 31-48.

Thing, L. F., & Ottesen, L. S. (2015). Om metode i idrætsvidenskab. Metoder i idræts- og fysioterapiforskning. L. F. O. Thing, L. S. København, Munksgaard. 2: 13-21.

Thorpe, H. (2012). The ethnographic (i)nterview in the sports field: towards a postmodern sensibility. Qualitative Research on Sport and Physical Culture. K. A. Young, M. Bingley, Emerald: 51-78. https://doi.org/10.1108/S1476-2854(2012)0000006015

Wikman, J. M., Elsborg, P., & Ryom, K. (2017). Psychological benefits of team sport. I D. Parnell, & P. Krustrup (red.), Sport and Health: Exploring the Current State of Play. Routledge.

Willis, P. (1993). Learning to labour, how working class kids get working class jobs. Aldershot, Ashgate. https://doi-org/12048/10.4324/9781315266459

Publiceret
2019-06-06
Citation/Eksport
Ryom, K., & Stelter, R. (2019). Motionsfodbold og medborgerskab. Forum for Idræt, 34(1), 90-104. https://doi.org/10.7146/ffi.v34i1.117043
Sektion
Forum for Idræt - Generelt