KOVIKO – et nyt bud på "undervisningsbaseret forskning" i et tværfagligt digitalt lærings- og forskningsfællesskab?

Forfattere

  • Anders Blok Københavns Universitet
  • Martin Skrydstrup University of Nairobi
  • Ayo Wahlberg Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v7i13.5886

Nøgleord:

Tværfaglighed, digitalisering, undervisningsbaseret forskning

Resumé

Med stigende fokus på øget tværfaglighed og digitalisering i undervisningen på Københavns Universitet undersøger vi i denne artikel hvilke betingelser, der skal til, for at tværfaglighed og digitalisering rent faktisk kan omsættes til læringsudbytte? Det gør vi ved at reflektere over hvilke didaktiske komponenter, der har været virksomme i et nyligt afholdt, tværfagligt kursus: KOrtlægning af VIdenskabelige KOntroverser (KOVIKO). Vi identificerer tre vigtige komponenter som afgørende for de opnåede læringsmæssige resultater: Socialisering til et nyt fagligt fællesskab; internettet som omdrejningspunkt og oplæring til tværfaglige læringsindsatser. I konklusionen fremhæver vi det potentiale, som ligger i brug af digitale metoder og platforme som et fagligt integrerende element i "undervisningsbaseret forskning".

With an increasing focus on interdisciplinarity and digitalization in teaching at the University of Copenhagen, we use this article to examine some of the conditions under which interdisciplinarity and digitalization can lead to better learning outcomes as well as improved study environments for students. We do this by reflecting on which didactic components were effective in a recently held course on Mapping Scientific Controversies (KOVIKO). We identify three components as particularly important factors behind achieved learning outcomes and improvements in study environment: an active effort to socialize students into a new interdisciplinary community; the internet as the pivotal object of the course; and encouraging interdisciplinary learning. We conclude by highlighting the potential that digital methods, as integrated elements of “teaching-based research”, hold.

Forfatterbiografier

Anders Blok, Københavns Universitet

Adjunkt

Institut for Sociologi

Martin Skrydstrup, University of Nairobi

Forsker

Wangari Maathai Institute

Ayo Wahlberg, Københavns Universitet

Postdoc

Institut for Antropologi

Downloads

Publiceret

2012-09-01

Citation/Eksport

Blok, A., Skrydstrup, M., & Wahlberg, A. (2012). KOVIKO – et nyt bud på "undervisningsbaseret forskning" i et tværfagligt digitalt lærings- og forskningsfællesskab?. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(13), 120–130. https://doi.org/10.7146/dut.v7i13.5886

Nummer

Sektion

Faglig artikel