Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling

Forfattere

  • Claus Michelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
  • Palle Waage Jensen Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v7i13.5829

Nøgleord:

Studiemiljø, studiemiljøundersøgelser, studiestart

Resumé

I denne artikel redegøres der for forskellige studiemiljøtiltag på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet, dels i form af flere studiemiljøundersøgelser, dels i form af et markant handlingsorienteret initiativ på fakultetet: Uddannelse, vi er stolte af. Der angives en række hovedresultater fra studiemiljøundersøgelser i 2009, 2010 og 2011 med benchmarking med tilsvarende undersøgelser fra Aarhus Universitet, og det beskrives, hvordan studiemiljøundersøgelserne blev fulgt op med et konkret studiestartstiltag, der tog udgangspunkt i et fælles grundlag for udvikling af fakultetets uddannelser formuleret på et 3-dages eksternt seminar.

This paper reports on various approaches to an enhancement of the study environment at The Faculty of Science at University of Southern Denmark. Study environment analysis and an extensive action oriented initiative at The Faculty - Education, we are proud of. Central results from study environment analysis from 2009, 2010 and 2011 are presents with a benchmarking from similar analysis at Aarhus University. Furthermore it is reported how the study environment analysis were followed up by a study start initiative based on common ground conception of the development of The Faculty’s educations articulated at an external 3-days seminar.

Forfatterbiografier

Claus Michelsen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Lektor, ph.d., prodekan for uddannelse

Claus Michelsen er cand.scient., ph.d., lektor i matematikkens didaktik og prodekan for uddannelse og studieleder ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Han har i sin forskning bl.a. arbejdet med undervisers fagdidaktiske og pædagogiske kompetenceudvikling.

 

Palle Waage Jensen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet

Lektor, cand.scient. Palle Waage Jensen er lektor i kemi, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet. Han har i knap 8 år været studieleder og studienævnsformand for de naturvidenskabelige studier ved Syddansk Universitet.

 

Downloads

Publiceret

2012-09-01

Citation/Eksport

Michelsen, C., & Jensen, P. W. (2012). Studiemiljø på Naturvidenskab på Syddansk Universitet - fra undersøgelse til handling. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(13), 85–95. https://doi.org/10.7146/dut.v7i13.5829

Nummer

Sektion

Videnskabelig artikel