Bedømmelsens kompleksitet

  • Elsa Schmidt Censorformand for det landsdækkende censorkorps i psykologi ved universiteterne.

Resumé

I artiklen sammenholdes hverdagens bedømmelser af mennesker med de bedømmelser, der sker ved eksaminer. Der er forskelle på grund af det retlige grundlag, men også ligheder. Konkrete erfaringer med klage- og ankesager gennem 8 år fra faget psykologi på landsplan opsummeres. Nogle få praktiske løsninger beskrives.
Publiceret
2006-03-01
Citation/Eksport
Schmidt, E. (2006). Bedømmelsens kompleksitet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 1(1), 6-12. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5667
Sektion
Videnskabelig artikel