Vejledernes reaktion på retningslinjer for vejledning

  • Hanne Leth Andersen Center for Undervisningsudvikling ved Humaniora og Teologi, Aarhus Universitet
  • Tine Wirenfeldt Jensen Center for Undervisningsudvikling ved Humaniora og Teologi, Aarhus Universitet

Resumé

Den undersøgelse vi her i artiklen rapporterer fra, viser at der blandt specialevejledere og specialestuderende er stor forskel på kendskabet til og interessen for de opstillede rammer og
regler for specialevejledningen. Vi konstaterer at vejlederen ikke primært opfatter sig selv som en medarbejder i en organisation hvor ledelsens eventuelle retningslinjer og rammer er relevante
og bindende, men snarere som en privatpraktiserende vejleder der udvikler sit eget tilbud til de studerende. Vejlederne har skullet udvikle deres egen praksis, men det er alligevel påfaldende
at så få problematiserer deres manglende viden om institutionens retningslinjer. Nogle af vejledernes begrundelser for ikke at interessere sig mere for fagets retningslinjer afspejler en opfattelse af de gældende retningslinjer for deres praksis som irrelevante for dem. Baggrunden er at reglerne primært er kvantitative og rammesættende og slet ikke kommer i dialog med vejledernes individuelle praksis. Hvis man vil udvikle vejledningspraksis, skal der altså andre mere kvalitative og pædagogisk velfunderede midler til.
Publiceret
2007-04-01
Citation/Eksport
Andersen, H., & Jensen, T. (2007). Vejledernes reaktion på retningslinjer for vejledning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 2(3), 20-29. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5637
Sektion
Videnskabelig artikel