Asynkron e-læring: Skriften på nettet?

Forfattere

  • Stig Børsen Hansen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet

Resumé

Indlæggets to første afsnit præsenterer Marx som ophav til en meget indflydelsesrig tradition inden for teknologifilosofien. Dernæst vises, hvordan Marx’ analyse af teknologi kan bidrage til belysningen af IT-baserede læreprocesser, hvor der her fokuseres på asynkron e-læring. For det første fremhæves teknologiens centrale rolle i et modsætningsfyldt forhold mellem brugere af teknologi og arbejdsgivere. Forestillingen om en økonomisk motiveret »deprofessionalisering« er her central. Dernæst stilles der med udgangspunkt i Langdon Winners tænkning spørgsmålstegn ved den opfattelse af teknologisk udvikling, der ofte synes at ligge til grund for diskussionen af IT på universiteterne.

Downloads

Publiceret

2008-11-01

Citation/Eksport

Hansen, S. B. (2008). Asynkron e-læring: Skriften på nettet?. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 3(6), 39–44. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5608