Cafemodellen: Anerkendende feedback i projektgrupper

Forfattere

  • Lene Tortzen Bager Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet

Resumé

Kan feedback på meningsfuld måde varetages af de studerende selv? Kan de studerende lære at anvende feedbackformer, der kvalificerer dem til at indgå i fagligt lærende fællesskaber? I artiklen beskrives erfaringer med at lade studerende give hinanden feedback gennem cafemodellen i forbindelse med projektarbejde. Den pædagogiske hensigt hermed er, at de studerende får erfaring med en anerkendende tilgang, med at anvende dialogens lytte- og tale-positioner aktivt samt med at konstituere sin rolle som studerende i et lærende fællesskab

Downloads

Publiceret

2008-11-01

Citation/Eksport

Bager, L. T. (2008). Cafemodellen: Anerkendende feedback i projektgrupper. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 3(6), 10–14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5603