Feedback og debriefing

Forfattere

  • Christian S. Høyer Center for Medicinsk Uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Resumé

I denne artikel omtales feedback anvendt i den lægevidenskabelige uddannelse. Konteksten er simulationsøvelser, hvor akutte, sjældne eller komplekse hændelser trænes ved simulation.
Det læringsmæssige potentiale i simulationsøvelser er meget stort og maksimeres ved at anvende en form for feedback, der betegnes debriefing. Debriefing indeholder dels en faglig del, dels en betydende emotionel del. Inddragelse af den emotionelle komponent er nødvendig hvis den nødvendige refleksion skal føre til læring. Principperne anvendt ved debriefing, som den beskrives her, kan bringes til anvendelse i andre fag og sammenhænge, for eksempel ved tekstfeedback.

Downloads

Publiceret

2009-11-01

Citation/Eksport

Høyer, C. S. (2009). Feedback og debriefing. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 3(6), 3–9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/5602