Gruppebaserede øvelser: en empirisk analyse af muligheder og udfordringer

Forfattere

  • Morten Kyed Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Louise Møller Pedersen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23352

Nøgleord:

Øvelser, didaktik, gruppe, læring, studerende, undervisere

Resumé

Gruppebaseret øvelsesundervisning har et vigtigt, men stadig ikke fuldt (an)er-kendt læringspotentiale som redskab i universitetspædagogikken. I denne artikel formidles hovedresultaterne fra den første større danske undersøgelse af erfaringer med gruppebaseret øvelsesundervisning gennemført blandt samtlige studerende og undervisere på sociologistudiet på Aalborg Universitet. Undersøgelsen viser, at undervisere og studerende er enige om øvelsernes læringsmæssige relevans. Endvidere er der enighed om, at øvelsernes primære formål er at diskutere metodiske og teoretiske begreber samt at koble undervisningens begreber til praksis. Dog er deres incitamenter forskellige; underviserene er ofte orienterede mod at træne kritisk og kreativ tænkning gennem aktiv involvering og kollektiv vidensdeling, mens de studerende er ek-samensorienterede. Undersøgelsen viser desuden udfordringer dels i forhold til koordinering underviserne imellem og dels i forhold til de studerendes faglige diversitet og aktivitetsniveau i forbindelse med øvelsesundervisningen. Artiklen slutter derfor af med at diskutere en række organisatoriske og praktiske tiltag, som kan forbedre de studerendes aktivitet, læring og oplevelse af ’alignment’ mellem øvelsesundervisningen, læringsmålene og eksamen. Group-based exercises have an important but still not fully acknowledged role as a learning tool in university pedagogy. This article reports key findings from a study of the experiences of sociology students and teachers at Aalborg University who participated in group-based exercises. The study reveals that teachers and students agree on the relevance of the exercises and that the main purposes of these are to discuss theoretical and methodological concepts and to connect concepts to practice. However, the incentives they stress are different; teachers are often focused on training academic thinking through collective involvement and knowledge sharing, while students are focused on their exam. The study also indicates challenges in terms of coordination between the teachers and in relation to the students' academic diversity and varied activity during the group-based exercises. The article concludes with a discussion of organizational and practical initiatives that can improve student activity, learning and their experience of 'alignment' between the exercises, the learning objectives and the exam.

Forfatterbiografier

Morten Kyed, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Postdoc

Louise Møller Pedersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Adjunkt

Downloads

Publiceret

2016-10-03

Citation/Eksport

Kyed, M., & Pedersen, L. M. (2016). Gruppebaserede øvelser: en empirisk analyse af muligheder og udfordringer. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(21), 122–134. https://doi.org/10.7146/dut.v11i21.23352