Universitetsuddannelsens relevans i samfundsvidenskabelige studerendes perspektiv

  • Laura Pérez Skardhamar Københavns Universitet
  • Charlotte Baarts Københavns Universitet
Nøgleord: Praksisrelevans, forskningsbaseret uddannelse, kompetencer, dannelse,

Resumé

Det seneste årti har oplevet et stærkt fokus fra politikernes side på den praktiske relevans af universitetsuddannelser, og dette fokus har ofte været baseret på en snæver forståelse af 'praktisk relevans’ som jobspecifikke kompetencer. Men et svar på spørgsmålet om, hvad der udgør jobspecifikke kompetencer, forudsætter en evne til at se ind i fremtiden og se, hvad det fremtidige arbejdsmarked vil kræve af studerende. Imidlertid tyder nyere uddannelsesforskning på, at de relevante, jobspecifikke kompetencer rettet mod behovene på arbejdsmarkedet bør fokusere på 'eksistentiel uddannelse’ snarere end jobspecifikke og snævert skræddersyede færdigheder. På baggrund af kvalitative interviews med sociologi- og antropologistuderende undersøger vi de studerendes opfattelser af forholdet mellem deres universitetsstudier og det fremtidige arbejdsmarked. Især ser vi på hvilke elementer af deres uddannelse, de studerende opfatter som relevante, herunder hvilken form for læring, de tror, vil være nyttig med hensyn til mulige jobfunktioner, de vil komme til at udfylde på et fremtidigt arbejdsmarked. In the past decade politicians have emphasized the importance of practical relevance in university programmes. This focus has often hinged on a narrow understanding of 'practical relevance' as job-specific competencies. Defining job-specific competencies is, however, more complex than it may first seem, since it requires an ability to look beyond current requirements and see what the future labour market will demand of students. Recent educational research suggests that relevant job-specific competences tailored to the needs of the labour market should focus on 'existential training', rather than job-specific and narrowly tailored skills. Using the outcomes of qualitative interviews with sociology and anthropology students, we examine the students’ perceptions of the relationship between their university studies and the future labour market. In particular, we look at what elements of their education the students understand to be relevant, including the type of learning they believe will be useful for possible job functions after leaving education.

Forfatterbiografier

Laura Pérez Skardhamar, Københavns Universitet
Ph.d., pædagogisk specialkonsulent og projektleder i Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet.
Charlotte Baarts, Københavns Universitet
Ph.d., lektor og studieleder ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Publiceret
2016-04-19
Citation/Eksport
Skardhamar, L., & Baarts, C. (2016). Universitetsuddannelsens relevans i samfundsvidenskabelige studerendes perspektiv. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 11(20), 104-112. Hentet fra https://tidsskrift.dk/dut/article/view/22066