En sammenlignende undersøgelse af praktikforløb og færdighedstræning i tre videregående uddannelser

Forfattere

  • Anne Mette Mørcke Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet
  • Kristian Raun Thomsen Sektion for Idræt, Aarhus Universitet
  • Jette Henriksen Den Sundhedsfaglige Højskole, VIA University College
  • Ole Lund Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet
  • Mette Krogh Christensen Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v10i18.16775

Nøgleord:

praktik, videregående udddannelser

Resumé

Praktikforløb i videregående uddannelser er blevet et politisk indsatsområde, og der er i sundhedsuddannelserne også et internationalt forskningsfokus på emnet. I denne artikel vil vi beskrive og sammenligne rammerne for praktikforløb og færdighedstræning på idræts-, læge- og sygeplejerskeuddannelsen. Artiklen tager afsæt i Heggens skelnen mellem begreberne professionsidentitet og professionel identitet. Den studerendes opfattelse af sig selv som professionsudøver må ud fra dette afsæt udvikles via tilegnelse af både en særlig videnskabelig funderet teoretisk viden, særlig praktisk ekspertise, samt en særlig etisk og social forpligtelse til at arbejde for medborgernes bedste. I den konkrete sammenligning af idræts-, læge- og syge-plejerskeuddannelserne konkluderes, at både færdighedstræning og praktik vægtes højt, men at både omfang, struktur, placering og læringsmål varierer betydeligt. Det må have væsensforskellige konsekvenser for de studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger og dermed for deres professionelle identitetsudvikling. Vi kan ikke afgøre om professionsidentitetsforståelsen er årsag eller virkning, men der ser ud til at være et samspil mellem uddannelsernes undervisningsformer og professionsidentitet.

 

In this paper we describe and compare workplace learning and skills training in medicine, nursing and sports science education. The paper builds on Heggen’s concepts concerning the identity of a profession versus a personal professional identity. Based on this, a student’s perception of herself as a professional develops from learning a particular scientific knowledge-base, a particular set of practical skills and a particular ethical and social obligation to work for the community. We concluded that all three educations studied attach great importance to workplace learning and skills training, but the extent, the structure, the timing and the learning outcomes differ considerably. This must have consequences for the students’ learning, their knowledge, skills and attitudes and for the development of their personal professional identity.

Forfatterbiografier

Anne Mette Mørcke, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet

Lektor

Kristian Raun Thomsen, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet

Studielektor

Jette Henriksen, Den Sundhedsfaglige Højskole, VIA University College

Lektor

Ole Lund, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet

Postdoc

Mette Krogh Christensen, Center for Medicinsk Uddannelse, Aarhus Universitet

Lektor

Downloads

Publiceret

2015-03-01

Citation/Eksport

Mørcke, A. M., Thomsen, K. R., Henriksen, J., Lund, O., & Christensen, M. K. (2015). En sammenlignende undersøgelse af praktikforløb og færdighedstræning i tre videregående uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 10(18), 51–65. https://doi.org/10.7146/dut.v10i18.16775