Usynlige konventioner: Objektsproglige størrelser i studentertekster som eksempel på hidden literacy

Forfattere

  • Alexandra Holsting Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
  • Jesper Tinggaard Svendsen
  • Anna Vibeke Lindø
  • Jesper Knudsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.112638

Resumé

Formålet med nærværende artikel er at undersøge, hvordan nyindskrevne dansk- og journalistikstuderende håndterer et centralt aspekt af akademisk skrivning, nemlig inddragelse af sproglige størrelser fra en empiritekst. Gennem et kvantitativt studie af 100 kortere studentertekster kortlægger vi, i hvilket omfang de studerende markerer sådanne størrelser, og hvordan de gør det. Den fagtradition, vi undersøger, sprogvidenskaben, har en klar konvention for, hvordan sådanne størrelser skal håndteres, men denne konvention er næppe kendt af dem, der ikke er en del af det faglige fællesskab. Fremgangsmåden for dette forklares sjældent eksplicit i gængs håndbogslitteratur, men manifesterer sig i stedet som tavs viden og kan dermed ses som et eksempel på hidden literacy. Vi argumenterer i artiklen for, at et skrivepædagogisk fokus på sådanne tekstlige formalia, der ikke umiddelbart synes at tjene et indholdsmæssigt formål, kan bidrage til at øge indsigten i den videnskabelige genres konstituerende elementer.

Downloads

Publiceret

2020-03-31

Citation/Eksport

Holsting, A., Svendsen, J. T., Lindø, A. V., & Knudsen, J. (2020). Usynlige konventioner: Objektsproglige størrelser i studentertekster som eksempel på hidden literacy. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), 86–106. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.112638