Musik- og kunstfestival som praksisnært læringsmiljø i ingeniøruddannelse

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.112577

Resumé

Entreprenørskab og innovation står højt på den politiske dagsorden. Universiteterne forventes at bidrage til at øge innovationskapaciteten i samfundet ved pædagogiske tiltag, der styrker de studerendes innovationskompetencer. Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde Festival har siden 2010 etableret et samarbejde med intentionen om at rammesætte et autentisk praksisnært læringsmiljø, der kan understøtte og styrke udvikling af de studerendes personlige og professionelle innovative kompetencer. Vi argumenterer for, at festivalen kan karakteriseres som et ingeniørfagligt læringsmiljø med mulighed for udfoldning af professionel ingeniørmæssig problemløsning. I perioden 2010-2018 har mere end 750 studerende haft studieprojekter og undervisningsaktiviteter i dette regi. Formen og omfanget af samarbejdet er udfordrende og ressourcekrævende, og for at få samarbejdet til at blomstre og opnå de ønskede resultater, er det nødvendigt at etablere et robust institutionelt set-up, som kan understøtte og facilitere aktiviteterne.

Downloads

Publiceret

2020-03-31

Citation/Eksport

Rasmussen, B., & Jensen, L. S. (2020). Musik- og kunstfestival som praksisnært læringsmiljø i ingeniøruddannelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 15(28), 31–50. https://doi.org/10.7146/dut.v15i28.112577