Konstruktionsleg – Visuelle noter om værkstedskultur i en designbørnehave

Forfattere

  • Per Kallehauge

Nøgleord:

konstruktionsleg, designbørnehave

Resumé

»Nej… Teenage Mutant Ninja Turtles har ikke øjne i nakken!!!!«,  siger Hans til byggepædago­gen. Hans er 5 år. Der er gang i en Lego-leg, og vi bygger Turtles-figurer. Byggepædagogen har lavet en fejl. Turtles-figurerne er 2 Lego-dupper dybe, og byggepædagogen har fundet en sort klods med 2 dupper til at lave øjne med. Det betyder, at klodsen kan ses i nakken af figuren. Hans opdager fejlen og tilbyder straks at rette den (nedslag nr. 9).

Formålet med de 11 nedslag i praksis, som dokumenteres herunder i billeder og tekst,  er for det første at skærpe opmærksomheden på, hvordan konkrete legeprocesser forløber. Gennem den tætte beskrivelse, her også illustreret med billeder af forløbene, udfoldes den sammenhæng og kontekst disse lege eksisterer i. For det andet gennem fokus på den voksnes rolle, især i dialogen med børnene, at bringe nye aspekter til de roller vi kan tage, når det gælder at understøtte disse processer, og hvilke redskaber vi kan tage i brug, når vi skal gøre plads til legen. Helt konkret kan de simplificerede »spillekort« ses som mentale »cue-cards« til den dialog, vi som voksne har med børnene omkring deres legeprocesser. Det er vigtigt at være bevidst om det sprog og den dialog, vi har med børnene. For det tredje vil jeg give nogle skitser til den værkstedskultur, der skal til, for at legeprocesserne kan opstå frit. Jeg bruger begrebet værkstedskultur for at pointere, at der er mange faktorer, der indgår. Både rummet, de konkrete værktøjer, den pædagogiske ramme osv. Og det er noget, der skal vedligeholdes og er afhængig af de aktører, der optræder i det mulighedsrum, hvor legen foregår.

Downloads

Publiceret

2022-08-15

Citation/Eksport

Kallehauge, P. (2022). Konstruktionsleg – Visuelle noter om værkstedskultur i en designbørnehave. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 38(66), 32. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/133781