Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskriftet er det eneste i såvel Danmark som det øvrige Norden, der prioriterer et kunstnerisk og kulturelt-æstetisk fokuseret perspektiv på feltet. Det henvender sig til institutioner, kommunalforvaltninger, kulturkonsulenter, lærere, bibliotekarer, forskere, studerende, pædagoger, designere, producenter, forældre og andre med interesse for børne- og ungdomskulturområdet.

Tidsskriftet er forum for formidling, forskning, kritik, debat og information på børne- og ungdomskulturområdet. Det præsenterer og analyserer et bredt spektrum af børne- og ungdomskulturens emner, medier, synsvinkler og problemstillinger. Det overordnede formål er at demonstrere børns og unges kulturudøvelse, som den kommer til udtryk i samspil med forskellige medier, institutioner mm.

Udformningen af tidsskriftet veksler mellem udgivelse af temanumre og numre som rummer artikler om et bredere spektrum af emner. Den faste redaktion består af forskere og undervisere i feltet og suppleres med temaredaktionsmedlemmer. For bidragydere fra hele Norden kan vi derfor tilbyde fagfællebedømmelse af deres artikler.

Tidsskriftet rummer analyser af, teorier om og debat over børne- og ungdomskulturens forskellige ytringsformer, typer og medier: 

  • Den klassiske børnekultur i kulturhistorisk perspektiv, fx litteratur, teater, musik, sang, billedkunst for børn, tv, tegne- og animationsfilm, legetøj m.v.
  • De nyere børne- og ungdomsmedier, som, fx computerspil, playstation-spil, apps, sociale medier og platforme som YouTube, Makerspaces, Coding Pirates m.v.
  • Børns og unges kulturelle udtryksformer og udfoldelser, spændende fra legekultur over forskellige typer af mediebrug til deres iscenesættelse af dagligliv
  • Kulturelle projekter med børn og unge, herunder børne- og ungdomskultur i institutioner og pædagogik, fx gennem Huskunstnerordningen, ministerielt og kommunalt støttede projekter og Åben skole

Peer review-proces

Mulighed for peer review: BUKS tilbyder mulighed for anonym fagfællebedømmelse (double blind peer review). Som udgangspunkt vil der kræves mindst to bedømmelser per artikel.

Ved fagfællebedømmelser lægges der vægt på både det faglige indhold og den sproglige formidling.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Bidragyder

Tidsskriftet udgives med støtte fra Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.

Tidsskriftshistorik

Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur udgives af Børne- og UngdomsKulturSammenslutningen (BUKS).

BUKS er en tværfaglig og landsdækkende organisation af forskere og praktikere, der siden 1982 har beskæftiget sig med børne- og ungdomskulturens mange udtryksformer gennem bl.a. forsknings- og udviklingsprojekter, artikler, undervisning, foredrag, kursusvirksomhed og netværksdannelser.