Meddelelser

 • Velkommen til BUKS Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur

  2018-04-24

  BUKS - Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur udgives af Børne- og UngdomsKultur­Sammenslutningen. BUKS blev stiftet 1982 som en tværfaglig landsdækkende organisation af forskere og praktikere for at varetage et fokus på børne- og ungdomskulturens mange udtryksformer gennem bl.a. forsknings- og udviklingsprojekter, artikler, undervisning, foredrag, kursusvirksomhed og netværksdannelser. Tidsskriftets faste redaktionsgruppe ser det som organisationens primære formål at række ud til feltets danske, nordiske og internationale forskere og praktikere med tilbud om at fagfællevurdere, redigere og udgive artikler, som bidrager til fortsat udvikling af viden om det børne- og ungdomskulturelle område. Tidsskriftet udgives oftest i form af temanumre på baggrund af Open Calls, men der gives også plads til artikler, der er indsendt uopfordrede. Den faste redaktion består af forskere og undervisere i feltet og suppleres med særlige temaredaktioner. Vi udgiver artikler skrevet på dansk, engelsk, norsk og svensk, og vi tilbyder forskere, at de kan få fagfællebedømmelse af deres artikler.

  Tidsskriftet er stadig det eneste i såvel Danmark som det øvrige Norden, der prioriterer et kunstnerisk og kulturelt-æstetisk perspektiv på feltet. Det henvender sig til institutioner, kulturkonsulenter, lærere, pædagoger, bibliotekarer, forskere, studerende, designere, producenter og andre med professionel interesse for børne- og ungdomskulturområdet.

  Tidsskriftet er elektronisk med open access og publiceres på foreningens hjemmeside www.buks.dk som pdf-dokument samt på Det Kgl. Biblioteks tidsskriftplatform www.tidsskrift.dk  Sideløbende med udgivelser af nye tidsskriftnumre har vi arbejdet på at gøre papirnumre fra 1983 og frem tilgængelige på platformen, som derved repræsenterer også en historisk dimension inden for arbejdet med børne- og ungdomskulturfeltet i Norden.

  Tidsskriftets overordnede formål er at demonstrere, analysere, debattere og formidle børns og unges kulturudøvelse, som den kommer til udtryk i samspil med forskellige medier, institutioner mm. Det præsenterer og analyserer et bredt spektrum af børne- og ungdomskulturens emner, medier, synsvinkler og problemstillinger:

  • Den klassiske børne- og ungdomskultur i nutidigt og kulturhistorisk perspektiv, fx litteratur, teater, musik, sang, dans, billedkunst, tv, tegne- og animationsfilm, legetøj.
  • De nyere former for børne- og ungdomskultur, fx digitale spil, sociale medieplatforme, robotteknologi, makerspaces.
  • Børns og unges kulturelle udfoldelser og brug af æstetiske udtryksformer, spændende fra deres legekultur og mediebrug til deres iscenesættelse af dagligliv i og uden for institutionerne.
  • Kulturelle projekter med børn og unge, herunder børne- og ungdomskultur i kultur- og pædagogiske institutioner, fx gennem Huskunstnerordning, ministerielt og kommunalt støttede projekter og Åben skole som fx projekt LegeKunst samt policy-dokumenter inden for feltet.
  Læs mere om Velkommen til BUKS Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur