Medieleg i skolen – media literacy i et legekulturelt perspektiv

Forfattere

  • Helle Hovgaard Jørgensen Skribent

Nøgleord:

børnehaveklassebørn; leg, medieleg; media literacy

Resumé

Børns mediebrug i børnehaveklassen skal ifølge styringsdokumenterne understøttes gennem en afbalancering af leg og udvikling af kompetencer. Der mangler imidlertid både viden om, hvilken rolle legen spiller i børns udvikling af mediekompetence, og teoretisk afklaring af, hvordan »media literacy«1 kan tænkes sammen med legeteori. Målet med denne artikel er at bidrage til vidensudvikling om børns medieleg, dels empirisk og dels teoretisk. Artiklen er blevet til på baggrund af et etnografisk studie, hvor kvalitative forskningsmetoder har medvirket til at etablere et aktivt deltagerperspektiv. I den udvalgte case er det to børn, der producerer datamaterialet. Casen rummer både »nye medier« som konsolspillet Mario II og et digitalt kamera samt »gamle medier« som en tegning, fortælling og en tavle. Casen peger på vigtigheden af at interessere sig for børns engagement, når de bruger medier i deres leg. Derudover demonstrerer casen et forholdsvist avanceret niveau af mediekyndighed og refleksion i medielegen. Casen foreslår med andre ord, at der er et potentiale i at interessere sig for børns medieleg i skolen, når det drejer sig om udviklingen af mediekompetencer. Teoretisk kvalificeres »media literacy« gennem teori om legekultur i relation til børns medieleg. Afsluttende diskuteres »børns medieberedskab« i forhold til leg og media literacy. 

Forfatterbiografi

Helle Hovgaard Jørgensen, Skribent

Lektor, University College Lillebælt & ph.d.-studerende, Syddansk Universitet. Mag.art. Litteraturvidenskab og Master i Børne- og ungdomskultur. 

Referencer

BUKS Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur udgives med støtte fra kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter

Downloads

Publiceret

2018-08-18

Citation/Eksport

Jørgensen, H. H. (2018). Medieleg i skolen – media literacy i et legekulturelt perspektiv. BUKS - Tidsskrift for Børne- &Amp; Ungdomskultur, 35(62), 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107335

Nummer

Sektion

Artikler (peer reviewed)