Can protein and energy enriched soups be a tool in the nourishment of hospitalised patients in Denmark? A quality-development study

Forfattere

  • Line Elise Møller Hansen
  • Anne Lund Krarup
  • Anders Johst Jensen
  • Torben Breindahl
  • Margit Oien Nielsen
  • Dorte Melgaard Regions Hospital Nordjylland

DOI:

https://doi.org/10.7146/akut.v6i2.136218

Nøgleord:

Malnutrition, Ageing, Taste, Seriously ill patients, Protein enhanced meals, Food preferences, Personalised food

Resumé

 

Baggrund: Patienters fødevare- og smagspræferencer ændres ofte med stigende alder og sygdom. Dette studie har till formål at undersøge proteinberigede supper som et alternativ eller supplement til standard protein drikke hos svært syge danske patienter.    

Metode: Forbedringsmodellen (Plan-Do-Study-Act cycle) er anvendt til at evaluere de berigede supper og inkluderede tre sessioner (session 1-3). Session 1) 18 svært syge patienter indlagt mere end 24 timer på Regions Hospital Nordjylland fik i vilkårlig rækkefølge serveret 6 forskellige proteinberigede supper (0,1-0,2 dl) med og uden topping og skulle efterfølgende bedømme supperne på en VAS-skala. Session 2) Borgere med kronisk obstruktive lungelidelse (KOL) deltog i et gruppeinterview om fødevarepræferencer ved svær sygdom i hjemmet eller under indlæggelse. Session 3) Supperne blev modificeret ud fra erfaringer fra session 1-2 og testet igen på en tilsvarende patientgruppe som i session 1, som evaluerede supperne ud fra en 5-punkts Likert skala med ansigter.  

Resultater: Session 1: I session 1 kunne størstedelen af data ikke indhentes på grund af at patienter 1) faldt i søvn, 2) ikke kunne anvende VAS skalaen, 3) oplevede manglende smags- og lugtesans, 4) ikke kunne tygge eller anvende ske. I session 2 foretrak deltagerne i gruppeinterviewene varme måltider, tyk konsistens og at det krævede begrænset energi at spise måltidet samt at der ikke indgik nødder. I session 3 var det muligt at indhente pålidelige resultater. Gennemsnitsscoren for kærnemælks-, tomat- og kartoffelsuppe var henholdsvis 4,7, 3,8 og 4,2 ud af 5. Tyk og sød suppe var det foretrukne valg.

Konklusion: Studiet viste, at svært syge patienter oplevede det var vanskeligt at holde sig vågne under måltiderne, føre maden til munden, de var stakåndede, udmattede af at tygge og manglede smags- og lugtesans.  Protein- og energiberigede supper er tilfredsstillende og blev rangeret højt på smagsoplevelse. Fremadrettet virker proteinberigede supper i små portioner som en god mulighed for at imødekomme mange af de problemer disse patienter oplever.

Referencer

Buhl SF, Beck AM, Christensen B, Kock G, Boyle E, C. P. (2021). Prevalence of low protein intake in 80+-year-old community-dwelling adults and association with dietary patterns and modifiable risk factors: a cross-sectional study. British Journal of Nutrition, 1–12.

Clegg, M. E., & Williams, E. A. (2018). Optimizing nutrition in older people. Maturitas, 112(March 2018), 34–38. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.04.001

Das, S. K., Moriguti, J. C., McCrory, M. A., Saltzman, E., Mosunic, C., Greenberg, A. S., & Roberts, S. B. (2001). An underfeeding study in healthy men and women provides further evidence of impaired regulation of energy expenditure in old age. The Journal of Nutrition, 131(6), 1833–1838. https://doi.org/10.1093/jn/131.6.1833

Deming, W. E. (1993). The New Economics for Industry, Government, Education (1 .udgave).

Fødevarestyrelsen, sundhedsstyrelsen og D. F. (1997). Anbefalinger for den danske institutionskost. In Komiteen for Sundhedsoplysning (Vol. 159, Issue 5).

Hall, G., & Wendin, K. (2008). Sensory design of foods for the elderly. Annals of Nutrition & Metabolism, 52 Suppl 1(SUPPL. 1), 25–28. https://doi.org/10.1159/000115344

Harris, P. A., Taylor, R., Minor, B. L., Elliott, V., Fernandez, M., O’Neal, L., McLeod, L., Delacqua, G., Delacqua, F., Kirby, J., & Duda, S. N. (2019). The REDCap Consortium: Building an International Community of Software Platform Partners. Journal of Biomedical Informatics, 95(December 2018), 103208. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2019.103208

Harris, P. A., Taylor, R., Thielke, R., Payne, J., Gonzalez, N., & Conde, J. G. (2009). Research electronic data capture (REDCap)-A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. Journal of Biomedical Informatics, 42(2), 377–381. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2008.08.010

Huffman, G. B. (2002). Evaluating and treating unintentional weight loss in the elderly. American Family Physician, 65(4), 640–650.

Kremer, S., Bult, J. H. F., Mojet, J., & Kroeze, J. H. A. (2007). Food perception with age and its relationship to pleasantness. Chemical Senses, 32(6), 591–602. https://doi.org/10.1093/CHEMSE/BJM028

Malterud, K. (2018). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag (2nd ed.).

Norton, V., Lignou, S., & Methven, L. (2021). Influence of age and individual differences on mouthfeel perception of whey protein-fortified products: A review. Foods, 10(2). https://doi.org/10.3390/foods10020433

Okkels, S. L., Saxosen, M., Bügel, S., Olsen, A., Klausen, T. W., & Beck, A. M. (2018). Acceptance of texture-modified in-between-meals among old adults with dysphagia. Clinical Nutrition ESPEN, 25, 126–132. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.03.119

Okkels, Signe L., Dybdal, D. R., Beck, A. M., Bügel, S., Klausen, T. W., & Olsen, A. (2019). An investigation of main meal preferences in nursing home residents. Journal of Sensory Studies, 34(4), 1–10. https://doi.org/10.1111/joss.12504

Pedersen, J. L., Pederen, P. U., & Damsgaard, E. M. (2020). Patient-Reported Fatigue Is Associated with Poor Energy Intake and Readmission to Hospital. Health, 12(03), 253–269. https://doi.org/10.4236/health.2020.123021

Raats, M. M., & Asselt, L. C. P. G. M. de G. and D. van. (2017). Food for the Aging Population (2nd ed.).

Rolls, B. J., Dimeo, K. A., & Shide, D. J. (1995). Age-related impairments in the regulation of food intake. American Journal of Clinical Nutrition, 62(5), 923–931. https://doi.org/10.1093/ajcn/62.5.923

Sergi, G., Bano, G., Pizzato, S., Veronese, N., & Manzato, E. (2017). Taste loss in the elderly: Possible implications for dietary habits. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57(17), 3684–3689. https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1160208

Shlisky, J., Bloom, D. E., Beaudreault, A. R., Tucker, K. L., Keller, H. H., Freund-Levi, Y., Fielding, R. A., Cheng, F. W., Jensen, G. L., Wu, D., & Meydani, S. N. (2017). Nutritional considerations for healthy ageing and reduction in age-related chronic disease. Advances in Nutrition, 8(1), 17–26. https://doi.org/10.3945/an.116.013474

Song, X., Giacalone, D., Bølling Johansen, S. M., Frøst, M. B., & Bredie, W. L. P. (2016). Changes in orosensory perception related to ageing and strategies for counteracting its influence on food preferences among older adults. Trends in Food Science & Technology, 53, 49–59. https://doi.org/10.1016/J.TIFS.2016.04.004

Tepper, B. J., & Barbarossa, I. T. (2020). Taste , Nutrition , and Health. 1–5.

Terp, R., Kayser, L., & Lindhardt, T. (2021). “It is not rocket science.” – Older peoples’ understanding of nutrition – A qualitative study. Appetite. https://doi.org/10.1016/J.APPET.2020.104854

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care : Journal of the International Society for Quality in Health Care, 19(6), 349–357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042

United Nations Department of Economic and Social Affairs/ Population Divisions. (2017). World Population Prospects - Key findings & advance tables World Population Prospects: The 2017 Revision. Economic & Social Affairs, 1–53, 53.

Downloads

Publiceret

15-09-2023 — Opdateret d. 19-09-2023

Citation/Eksport

Hansen, L. E. M., Krarup, A. L., Jensen, A. J., Breindahl , T., Nielsen, M. O., & Melgaard, D. (2023). Can protein and energy enriched soups be a tool in the nourishment of hospitalised patients in Denmark? A quality-development study. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 6(2), 28–38. https://doi.org/10.7146/akut.v6i2.136218

Nummer

Sektion

Original-, udviklings- og kvalitetsartikler