Meddelelser

Vi søger bedømmere

2019-05-22

Vil du hjælpe videndelingen godt på vej?

BLIV bedømmer på Dansk Tidsskrift for Akutmedicin og modtaget 1-2 artikler eller abstracts pr. år. På den måde hjælper du vidensdelingen på vej og bidrager med blindet fagfællebedømmelse.

Kontakt Julie Mackenhauer j.mackenhauer@rn.dk

Læs mere om Vi søger bedømmere

Nyeste nummer

Årg. 2 Nr. 5 (2019): Oktobernummer
Publiceret: 2019-10-23

Hele nummeret

Kvalitet og udvikling

Se alle numre

Hvorfor skal jeg indsende min artikel til Dansk Tidsskrift for Akutmedicin?

Formålet med tidsskriftet er vidensdeling på akutområde med ønske om at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet. 

Som forsker, kliniker og projektleder er det vigtigt at dele vigtige fund internationalt. Vidensdeling lokalt/nationalt med de klinikere,
som arbejder med problemstillingen hver eneste dag, har dog også betydning for udbredelsen og anvendelsen af resultaterne. 

Vi opfordrer alle med gode projekter indenfor tidsskriftets fokusområder til at indsende en artikel til tidsskriftet.
Se eksempler på, hvilke artikeltyper der kunne henvende dig til dig nedenfor:

 • Fx. for veletablerede forskere:
  - Danske resumeer af originalartikler
  - Resume af afhandlinger (ph.d./doctor)
 • Fx. for mindre forskningsprojekter og kvalitetsprojekter
  - Statusartikler
  - Kvalitet og udvikling 
 • Fx. for kommende/nystartede forskere
  - Protokolartikler 
 • Fx. for klinikere
  - Kliniske retningslinjer
  - Case reports

 

Organisation

Tidsskriftet er forankret under Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA). 

Der er udpeget en faglig følgegruppe (advisory board) med repræsentanter fra DASEM og DAENA samt faglige, akademiske og organisatoriske ledere. Gruppens medlemmer kan ses her.

Sponsorer