Meddelelser

Vi søger bedømmere

2019-05-22

Vil du hjælpe videndelingen godt på vej?

BLIV bedømmer på Dansk Tidsskrift for Akutmedicin og modtaget 1-2 artikler eller abstracts pr. år. På den måde hjælper du vidensdelingen på vej og bidrager med blindet fagfællebedømmelse.

Kontakt Julie Mackenhauer j.mackenhauer@rn.dk

Læs mere om Vi søger bedømmere

Nyeste nummer

Årg. 2 Nr. 4 (2019): Juli-udgivelse
Publiceret: 2019-07-05

Hele nummeret

Kvalitet og udvikling

Se alle numre

Hvorfor skal jeg indsende min artikel til Dansk Tidsskrift for Akutmedicin?

Formålet med tidsskriftet er vidensdeling på akutområde med ønske om at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet. 

Som forsker, kliniker og projektleder er det vigtigt at dele vigtige fund internationalt. Vidensdeling lokalt/nationalt med de klinikere,
som arbejder med problemstillingen hver eneste dag, har dog også betydning for udbredelsen og anvendelsen af resultaterne. 

Vi opfordrer alle med gode projekter indenfor tidsskriftets fokusområder til at indsende en artikel til tidsskriftet.
Se eksempler på, hvilke artikeltyper der kunne henvende dig til dig nedenfor:

 • Fx. for veletablerede forskere:
  - Danske resumeer af originalartikler
  - Resume af afhandlinger (ph.d./doctor)
 • Fx. for mindre forskningsprojekter og kvalitetsprojekter
  - Statusartikler
  - Kvalitet og udvikling 
 • Fx. for kommende/nystartede forskere
  - Protokolartikler 
 • Fx. for klinikere
  - Kliniske retningslinjer
  - Case reports

 


 

Formålet med tidsskriftet er

 1. at være online open-access platform for vidensdeling på akutområdet
 2. at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet

Målgruppen for tidsskriftet er sundhedsprofessionelle med interesse for akutområdet

Artikeltyper der modtages til vurdering

 • Ledere
 • Danske resumeer af originalartikler
 • Statusartikler
 • Kvalitet og udviklingsartikler
 • Resume af afhandlinger
 • Kliniske retningslinjer
 • Protokolartikler
 • Case reports

Bruger- og manuskriptvejledning 

Tidsskriftets brugervejledning kan læses her

Tidsskriftets manuskriptvejledning kan læses her

Emner der behandles i tidsskriftet

 • visitation, modtagelse, differentialdiagnostik, klinisk beslutningstagning, behandling
 • kommunikation, patienttilfredshed, patientsikkerhed
 • patientforløb, snitfalder, tværsektorielt og tværfagligt arbejde
 • kvalitet, implementering, organisering, udvikling
 • uddannelse og supervision

Organisation

Tidsskriftet er forankret under Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA). 

Der er udpeget en faglig følgegruppe (advisory board) med repræsentanter fra DASEM og DAENA samt faglige, akademiske og organisatoriske ledere. Gruppens medlemmer kan ses her.

Sponsorer