Redaktionsgruppe

Redaktionen (fra 2019)

Marie Jessen, læge ph.d.-studerende, Center for Akutforskning, Aarhus Universitet

Julie Mackenhauer, læge, ph.d.-studerende, Aalborg Universitetshospital

Gitte Boier Pedersen, ph.d. studerende Center for Akutforskning, Aarhus Universitet og medlem af DAENA

Redaktionsassistent (praktisk og teknisk opgaveløsning)

Mikkel Petersen, læge

Faglig følgegruppe (advisory board)

Marianne Lisby, Lektor,Ph.d., MHSc, RN, Klinisk Sygeplejespecialist, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Jette Møller Ahrensberg, Forskningsansvarlig overlæge, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Christian Backer-Mogensen, Professor i akutmedicin, overlæge, Akutcenter, Sygehus Sønderjylland

Erika Christensen, Professor i Præhospital- og Akutmedicin, Aalborg Universitet

Annette Jakobsen, Formand for DAENA, kursusleder på akutuddannelsen, Region Midtjylland/Nordjylland

Hans Kirkegaard, Professor i Præhospital- og Akutmedicin, Aarhus Universitet

Ole Mølgaard, Ledende overlæge, Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Finn Erland Nielsen, Forskningsansvarlig overlæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Slagelse

Thomas Andersen Schmidt, Forskningsansvarlig overlæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Holbæk

Christian Skjærbæk, Ledende overlæge, Regionshospitalet Randers

 

Projektledelse i etableringsfasen (2017-2018)

Marie Jessen, læge, ph.d.-studerende, Center for Akutforskning, Aarhus Universitet og medlem af DASEM

Julie Mackenhauer, læge, ph.d.-studerende, Aalborg Universitetshospital og medlem af DASEM

Redaktionen i etableringsfasen (2017-2018)

Karin Bundgaard Mikkelsen post.doc. Aalborg Universitetshospital og medlem af DAENA

Karin Dam Eikhof, Klinisk sygeplejespecialist på Aalborg Universitetshospital og medlem af DAENA

Marie Jessen, læge ph.d.-studerende, Center for Akutforskning, Aarhus Universitet og medlem af DASEM

Julie Mackenhauer, læge, ph.d.-studerende, Aalborg Universitetshospital og medlem af DASEM