Redaktionsgruppe

Redaktionen (fra 2021)

Marie Jessen, læge ph.d.-studerende, Center for Akutforskning, Aarhus Universitet

Christian Skjærbæk, Cheflæge, Regionshospital Randers.

Gitte Boier Pedersen, ph.d., Center for Akutforskning, Aarhus Universitet og medlem af DAENA

Iben Duvald Pedersen, PhD, Cand. Scient. Anth. , Regionshospitalet Viborg

Malik Kalmriz, læge, Regionshospitalet Gødstrup,

Mikkel Schjødt Heide Jensen, læge, Regionshospitalet Horsens

Projektledelse i etableringsfasen (2017-2018)

Marie Jessen, læge, ph.d.-studerende, Center for Akutforskning, Aarhus Universitet og medlem af DASEM

Julie Mackenhauer, læge, ph.d.-studerende, Aalborg Universitetshospital og medlem af DASEM

Redaktionen i etableringsfasen (2017-2018)

Karin Bundgaard Mikkelsen post.doc. Aalborg Universitetshospital og medlem af DAENA

Karin Dam Eikhof, Klinisk sygeplejespecialist på Aalborg Universitetshospital og medlem af DAENA

Marie Jessen, læge, ph.d.-studerende, Center for Akutforskning, Aarhus Universitet og medlem af DASEM

Julie Mackenhauer, læge, ph.d.-studerende, Aalborg Universitetshospital og medlem af DASEM