Redaktionsgruppe

Redaktionen (2024)

Christian Skjærbæk, Cheflæge, Regionshospital Randers.

Gitte Boier Pedersen, ph.d., Center for Akutforskning, Aarhus Universitet og medlem af DAENA

Iben Duvald Pedersen, PhD, Cand. Scient. Anth. , Regionshospitalet Viborg

Mikkel Schjødt Heide Jensen, læge, Regionshospitalet Horsens

Helene Skjøt-Arkil, Lektor, Forskningsenhed for Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland

Peter Biesenbach, forskningsansvarlig overlæge, FAM , Sydvejstjysk Sygehus