Ændrede stuegangsrutiner på de akutte sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital har medført hurtigere afvikling af stuegangen og reduceret crowding trods samme antal læger - Et organisatorisk studie

Forfattere

  • Michelle Werenberg Ginnerup kut- og Traumecenter, Aalborg Universitets Hospital, Aalborg, Danmark
  • Hanne Skaarup Pedersen Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitets Hospital, Aalborg, Danmark
  • Christina Rytter Rasmussen Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitets Hospital, Aalborg, Danmark
  • Mette Emerek Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitets Hospital, Aalborg, Danmark
  • Jørn Munkhoff Møller Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitets Hospital, Aalborg, Danmark
  • Dorte Melgaard Regionshospital Nordjylland, Hjørring, Denmark https://orcid.org/0000-0002-5656-402X
  • Anne Lund Krarup Akut- og Traumecenter, Aalborg Universitets Hospital, Aalborg, Danmark https://orcid.org/0000-0002-2228-7132

DOI:

https://doi.org/10.7146/akut.v6i2.136877

Nøgleord:

Organisation, Stuegang, Crowding

Resumé

Titel: Ændrede stuegangsrutiner på de akutte sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital har medført hurtigere afvikling af stuegangen og reduceret crowding trods samme antal læger - Et organisatorisk studie

Baggrund: Det stigende antal akutte patienter i Danmark har medført vanskeligheder med at få afviklet stuegang i Akutafdelingerne. På Kolding Sygehus har man med succes ændret stuegangsorganiseringen, så stuegangen afvikles hurtigere og lægerne derefter kan hjælpe med modtagelse af nye patienter.  

Formål: at undersøge, om erfaringerne fra Kolding kan overføres til andre akutmodtagelser.  

Metode: I to uger blev næsten alle læger i Akutafdelingen sat til at gå stuegang. Efterhånden som nye patienter ankom i Modtagelsen op ad dagen, blev lægerne kaldt fra stuegang ned til Modtagelsen en ad gangen. Der blev sendt spørgeskemaer ud til alle sygeplejersker i de to akutmedicinske sengeafsnit og alle læger mhp. at måle effekten. 

Resultat: Ud af 51 besvarelser svarede 84 % ”Ja” (43, heraf 25 læger) til at arbejdsgangene fra projektugerne skulle indføres permanent. Andelen af dage, hvor sengeafsnittene var afviklet før kl. 13, steg fra 48% til 79 % (p=0.03). Andelen af læger, der ”ofte” eller ”altid” kunne nå stuegang inden lægekonference øgedes fra 14% til 82 % selvom konferencen blev rykket fra kl. 12 til kl. 11 (p< 0.001). Andelen af læger, der efter stuegang kunne hjælpe med i Modtagelsen med nye patienter øgedes fra 38 % til 77 % (p<0.001). Af koordinerende læger i Modtagelsen vurderede 64 % at varigheden af crowding blev nedsat.  

Konklusion: Selvom projektugerne medførte en stor organisatorisk forandring, viste det sig at være en fordel for både læger og sygeplejersker. Forbedring sås både ved hurtig afvikling af stuegang og flere læger i Modtagelsen i crowding perioder. Metoden har potentiale og kan med fordel afprøves i andre Akutafdelinger med tilsvarende organisation. 

Referencer

Larsen M, Jakobsen V. Arbejdskraftmangel og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder. Vive; 2022. 41 p.

Dansk Sygeplejeråd. Målet om de 1.000 ekstra sygeplejersker er opgivet | Sygeplejersken, DSR | Sygeplejersken 2023, nr. 2 [Internet]. Sygeplejersken. 2023 [cited 2023 Mar 28]. Available from: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2023-2/maalet-om-de-1000-ekstra-sygeplejersker-er-opgivet

Tv2. Krise på Gødstrups akutafdeling: Læger er dødeligt bekymrede for patienters sikkerhed - TV 2. Tv2 Nyhederne [Internet]. 2023 [cited 2023 Mar 28]; Available from: https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2023-01-13-krise-paa-goedstrups-akutafdeling-laeger-er-doedeligt-bekymrede-for-patienters

Sygeplejeråd D. Bekymringsbrev fra 95 sygeplejersker: Vi går rundt med en knude i maven, er det i dag jeg overser noget? | Kreds Midtjylland, DSR [Internet]. 2023 [cited 2023 Mar 28]. Available from: https://dsr.dk/kredse/midtjylland/nyhed/bekymringsbrev-fra-95-sygeplejersker-vi-gaar-rundt-med-en-knude-i-maven-er

Mausner-Dorsch H, Eaton WW. Psychosocial work environment and depression: epidemiologic assessment of the demand-control model. Am J Public Health [Internet]. 2000 [cited 2023 Mar 28];90(11):1765. Available from: /pmc/articles/PMC1446399/?report=abstractDOI:10.2105/AJPH.90.11.1765

Dansk Sygeplejeråd. NOTAT Stress blandt sygeplejersker, 2018 [Internet]. 2018 [cited 2023 Mar 28]. Available from: https://dsr.dk/sites/default/files/24/notat_stress_blandt_sygeplejersker_sath_2018.pdf

Dansk Sygeplejeråd. Faglig forsvarlig sygepleje [Internet]. 2018 [cited 2023 Mar 28]. Available from: https://dsr.dk/sites/default/files/24/faglig_forsvarlighed_og_kvalitet_2018.pdf

Dansk Sygeplejeråd. Sygeplejerskernes oplevelser af arbejdspres [Internet]. 2018 [cited 2023 Mar 28]. Available from: https://dsr.dk/sites/default/files/24/notat_sygeplejerskers_oplevelse_af_arbejdspres_sath_2018.pdf

Blaabjerg M, Lisby M. Jobtilfredshed og arbejdsmiljø blandtdanske akutsygeplejersker. Klin Sygepleje. 2019 Dec 3;33(4):263–83. DOI:10.18261/ISSN.1903-2285-2019-04-02

Dansk Sygeplejeråd. Seks ud af ti sygeplejersker overvejer at skifte job | Politik og nyheder, DSR [Internet]. 2020 [cited 2023 Mar 28]. Available from: https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/seks-ud-af-ti-sygeplejersker-overvejer-at-skifte-job

DR nyhederne. Sygeplejersken Charlotte sagde op, da hun for anden gang blev udpeget til coronaberedskabet: “Mine børn er vigtigere” | Midt- og Vestjylland | DR. 2020 [cited 2023 Mar 28]; Available from: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/sygeplejersken-charlotte-sagde-op-da-hun-anden-gang-blev-udpeget-til

Dansk Sygeplejeråd. Mange sygeplejersker overvejer nyt job | Kreds Midtjylland, DSR [Internet]. 2020 [cited 2023 Mar 28]. Available from: https://dsr.dk/kredse/midtjylland/nyhed/mange-sygeplejersker-overvejer-nyt-job

Sundhedsstyrelsen. Inspektorrapport. 2022.

Veenstra GL, Dabekaussen KFAA, Molleman E, Heineman E, Welker GA. Health care professionals’ motivation, their behaviors, and the quality of hospital care: A mixed-methods systematic review. Health Care Manage Rev [Internet]. 2022 [cited 2023 Mar 29];47(2):155. Available from: /pmc/articles/PMC8876425/DOI:10.1097/HMR.0000000000000284

Khimani S. Comparative Study: The Kurt Lewin of Change Management. Academia [Internet]. [cited 2023 Mar 28]; Available from: https://www.academia.edu/6519393/Comparative_Study_The_Kurt_Lewin_of_Change_Management

Šuc J, Prokosch HU, Ganslandt T. Applicability of lewińs change management model in a hospital setting. Methods Inf Med [Internet]. 2009 [cited 2023 Mar 28];48(5):419–28. Available from: http://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.3414/ME9235DOI:10.3414/ME9235/ID/JR9235-23

Zimmerman B. The Most Dangerous Phrase In Business: We’ve Always Done It This Way [Internet]. Forbes.com. 2019 [cited 2023 Mar 28]. Available from: https://www.forbes.com/sites/forbeslacouncil/2019/01/28/the-most-dangerous-phrase-in-business-weve-always-done-it-this-way/?sh=7a7bc89940f7

Pines JM, Hollander JE. Emergency department crowding is associated with poor care for patients with severe pain. Ann Emerg Med [Internet]. 2008 Jan [cited 2023 Mar 28];51(1):1–5. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17913299/DOI:10.1016/J.ANNEMERGMED.2007.07.008

Pines JM, Localio AR, Hollander JE, Baxt WG, Lee H, Phillips C, et al. The Impact of Emergency Department Crowding Measures on Time to Antibiotics for Patients With Community-Acquired Pneumonia. Ann Emerg Med [Internet]. 2007 Nov 1 [cited 2023 Mar 28];50(5):510–6. Available from: http://www.annemergmed.com/article/S0196064407013327/fulltextDOI:10.1016/j.annemergmed.2007.07.021

Bernstein SL, Aronsky D, Duseja R, Epstein S, Handel D, Hwang U, et al. The effect of emergency department crowding on clinically oriented outcomes. Acad Emerg Med [Internet]. 2009 Jan [cited 2023 Mar 28];16(1):1–10. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19007346/DOI:10.1111/J.1553-2712.2008.00295.X

Kulstad EB, Sikka R, Sweis RT, Kelley KM, Rzechula KH. ED overcrowding is associated with an increased frequency of medication errors. Am J Emerg Med. 2010 Mar 1;28(3):304–9. DOI:10.1016/J.AJEM.2008.12.014

Pines JM, Pollack C V., Diercks DB, Chang AM, Shofer FS, Hollander JE. The Association Between Emergency Department Crowding and Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients with Chest Pain. Acad Emerg Med [Internet]. 2009 Jul 1 [cited 2023 Mar 28];16(7):617–25. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1553-2712.2009.00456.xDOI:10.1111/J.1553-2712.2009.00456.X

Salehi L, Phalpher P, Valani R, Meaney C, Amin Q, Ferrari K, et al. Emergency department boarding: a descriptive analysis and measurement of impact on outcomes. CJEM [Internet]. 2018 [cited 2023 Mar 28];20(6):929–37. Available from: https://www.academia.edu/en/57039738/Emergency_department_boarding_a_descriptive_analysis_and_measurement_of_impact_on_outcomes

Sun BC, Hsia RY, Weiss RE, Zingmond D, Liang LJ, Han W, et al. Effect of emergency department crowding on outcomes of admitted patients. Ann Emerg Med [Internet]. 2013 Jun 1 [cited 2023 Mar 28];61(6):605-611.e6. Available from: http://www.annemergmed.com/article/S019606441201699X/fulltextDOI:10.1016/j.annemergmed.2012.10.026

Jo S, Jeong T, Jin YH, Lee JB, Yoon J, Park B. ED crowding is associated with inpatient mortality among critically ill patients admitted via the ED: post hoc analysis from a retrospective study. Am J Emerg Med. 2015 Dec 1;33(12):1725–31. DOI:10.1016/J.AJEM.2015.08.004

Mataloni F, Pinnarelli L, Perucci CA, Davoli M, Fusco D. Characteristics of ED crowding in the Lazio Region (Italy) and short-term health outcomes. Intern Emerg Med [Internet]. 2019 Jan 24 [cited 2023 Mar 28];14(1):109. Available from: /pmc/articles/PMC6329731/DOI:10.1007/S11739-018-1881-3

Downloads

Publiceret

15-09-2023

Citation/Eksport

Werenberg Ginnerup, M., Skaarup Pedersen, H., Rytter Rasmussen, C., Emerek, M., Munkhoff Møller, J., Melgaard, D., & Krarup, A. L. (2023). Ændrede stuegangsrutiner på de akutte sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital har medført hurtigere afvikling af stuegangen og reduceret crowding trods samme antal læger - Et organisatorisk studie. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 6(2). https://doi.org/10.7146/akut.v6i2.136877

Nummer

Sektion

Original-, udviklings- og kvalitetsartikler